24.06.2021

Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän hankintailmoitus on julkaistu

Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän hankintailmoitus julkaistiin 12.6.2021. Hankintavaihe tulee kestämään vuoden 2022 puolelle asti. Hankintayksikkönä toimii sisäministeriö ja Hansel Oy hankinnan teknisenä toteuttajana.

Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmähankinnan tavoitteena on kehittää pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastuslaitosten valvontatoiminnan käyttöön kansallinen, korkean tietoturvatason järjestelmä.

Tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan tavoitteena on kehittää pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyyn ja valvontatoiminnan käyttöön uusi tietojärjestelmä, joka tukee toiminnan prosessien uudistamista ja yhtenäisten toimintatapojen kehittämistä. Tavoitteena on myös mahdollistaa sähköisten palveluiden tarjoaminen asiakkaille erillisen sähköisen asiointialustan kautta.

Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä tulee korvaamaan nykyiset pelastuslaitoskohtaiset palotarkastusjärjestelmät. Projektia tehdään yhteistyössä DigiFinland Oy:n kanssa. Pelastustoimen eri organisaatiot osallistuvat tiiviisti projektiin.

Tavoitteena on saavuttaa tietojärjestelmän käyttöönottovalmius kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Projektin arvioidaan jatkuvan vuoden 2024 loppuun asti.

Lähde: Sisäministeriön pelastusosaston uutiskirje, kesäkuu 2021