29.05.2024

Onko kansallisesti yhteisiä pilvipalveluiden tietosuojaperiaatteita mahdollista luoda pilvipalveluiden hankinnan tueksi? – Cirrus-hankkeen tulokset julkaistaan kesäkuussa

Cirrus-hanke edistää pilvipalveluiden hankintaa. Hankkeessa selvitetään, voidaanko luoda kansallisesti yhteisiä pilvipalveluiden tietosuojaperiaatteita, jotka ovat riittävän teknologiariippumattomia julkisissa hankinnoissa hyödynnettäviksi. Cirrus-hanke päättyy kesäkuussa, jolloin myös hankkeen tulokset julkaistaan. Pilvityö jatkuu syksyllä valtiovarainministeriön toimesta.

Cirrus-hankkeen tulokset kootaan kehittämisehdotuksineen yhteenvedoksi. Yhteenveto julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä hankkeen verkkosivuilla. Pilviperiaatteet julkaistaan kommenteille Lausuntopalveluun syksyn aikana. Kommentteja toivotaan erityisesti julkisen hallinnon pilvipalvelutoimittajilta.

Cirrus-hankkeessa viimeistellään neuvotteluja neljän suuren pilvitoimijan kanssa. Yksi tarkasteltavista asioista neuvotteluissa ovat yhteiset pilviperiaatteet. Yksi keskeisistä saavutuksista hankkeessa on hyvä neuvotteluyhteys suurten palvelutoimittajien kanssa. Yhteistyö on ollut sujuvaa.

Pilvityö jatkuu syksyllä, vaikka Cirrus-hanke lähenee loppuaan. Valtiovarainministeriö käsittelee hankkeen aikana laaditut kehittämisehdotukset ja suunnitelmissa on pilviyhteistyön tiivistäminen pilvipalvelutoimittajien kanssa. Pilviyhteistyön keskeisenä tarkoituksena on hankkeen tavoin tukea pilvipalveluiden käytön lisäämistä julkisella sektorilla.

Lue lisää Cirrus-hankkeesta täältä.

Lisätietoja:
Kirsi Janhunen
kirsi.janhunen@digifinland.fi