27.02.2024

Omistaja-asiakkaiden ääni vahvemmin kuuluviin – uudet asiakkuuspäälliköt aloittavat

DigiFinland haluaa kuunnella ja ymmärtää entistä paremmin omistaja-asiakkaiden toiveita ja tarpeita sekä vahvistaa asiakkaidensa palvelua. Maaliskuussa uuden asiakkuuspäällikön tehtävään siirtyy kolme henkilöä. Keväällä uuteen tiimiin liittyy myös uusi kaupallinen johtaja.

Asiakkuuksien hoidon kehittäminen kytkeytyy yhtiön strategiaan, jossa keskiössä on asiakaslähtöinen toiminta.

”DigiFinland on olemassa omistajiamme varten ja omistaja-asiakkaidemme menestys on meille korostetun tärkeää. Tehtävänämme on kehittää, tuottaa ja ylläpitää julkisen hallinnon digitalisaatiota edistäviä ja tukevia asiakaslähtöisiä palveluita, ratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Asiakkaidemme ääni on meille tärkeä, ja haluamme vastaisuudessa kuulla entistä paremmin omistaja-asiakkaidemme toiveita ja tarpeita”, kertoo DigiFinlandin toimitusjohtaja Mirva Antila.

Alueasiakkuuksien hoito jaetaan kolmelle asiakkuuspäällikölle, jotka keskittyvät jokainen tiettyihin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueisiin Suomessa.

Hyvinvointialueet jakautuvat kolmen asiakkuuspäällikön kesken seuraavasti:

Julia Peltomäki: Länsi- ja Itä-Suomen YTA
Juulia UkkonenWalmeroth: Eteläinen YTA
Taru Tukiainen: Pohjois-Suomen ja Sisä-Suomen YTA

Valtion asiakkuuksilla on oma asiakkuuspäällikkö. Laura Välkkilä toimii asiakkuuspäällikkönä ministeriöiden, virastojen ja laitosten suuntaan. Uudet asiakkuuspäälliköt ovat toimineet DigiFinlandissa aiemmin muissa tehtävissä, ja heillä on laaja aiempi kokemus tehtäväkentästä.

Asiakkuuspäälliköt ovat asiakkaiden ensikontakti kaikissa DigiFinlandia tai sen palveluita koskevissa asioissa. Heidän tehtävänään on ymmärtää asiakkaiden tavoitteet ja sekä tunnistaa keinot siihen, kuinka DigiFinland voi osaltaan olla auttamassa tavoitteisiin pääsyssä. Palveluiden substanssiosaajat ja tekninen tiimi ovat asiakkuuspäälliköiden tukena sekä käytettävissä alueiden haasteiden ratkaisemisessa.

Myöhemmin kevään 2024 aikana asiakkuuksien hoitoa vahvistetaan kaupallisella johtajalla, joka ottaa asiakkuuksien hoidon kokonaisuuden vastuulleen. Kaupallisen johtajan aloitukseen asti toimitusjohtaja Mirva Antila vastaa asiakkuusyksikön toiminnasta.

Mikko Malmgren jatkaa alueasiakkaat ja ekosysteemit johtajana. Mikko keskittyy jatkossa pidemmän tähtäimen yhteisiin mahdollisuuksiin, uusien kehityskohteiden löytämiseen ja työstää niitä Alueyhteistyöryhmän ja Kehittämisyhteistyöryhmän kanssa.

Jenny Vuollet vastaa yhdessä Mirvan ja jatkossa kaupallisen johtajan kanssa valtiosidosryhmien kanssa tehtävästä strategisesta yhteistyöstä. Jennyn vastuulla on myös DigiFinlandin laaja Ratkaisupalvelut ja konseptit liiketoimintayksikkö, jonka lisäksi Kehittäminen-yksikkö raportoi hänelle.

Yhteystiedot:

Asiakkuuspäällikkö, valtion asiakkuudet
Laura Välkkilä
laura.valkkila@digifinland.fi
p. 050 534 7944

Asiakkuuspäällikkö, alueasiakkuudet, Etelä-Suomen yhteistyöalue
Juulia Ukkonen-Wallmeroth
juulia.ukkonen-wallmeroth@digifinland.fi
p. 040 180 1123

Asiakkuuspäällikkö, alueasiakkuudet, Länsi- ja Itä-Suomen yhteistyöalueet
Julia Peltomäki
julia.peltomaki@digifinland.fi
p. 050 571 1483

Asiakkuuspäällikkö, alueasiakkuudet, Sisä- ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueet
Taru Tukiainen
taru.tukiainen@digifinland.fi
p. 050 340 3811