13.06.2023

Omaolon visuaalinen ilme uudistui

Omaolon visuaalinen ilme on uudistunut. Näkyvin muutos on uudistunut logo, jota on raikastettu ja selkeytetty erottumaan muista palveluista. Palvelun visuaalista ilmettä on uudistettu myös värien ja fonttien osalta.

Omaolon typografia on uudistunut. Näkyvin muutos on palvelun uudessa logossa oleva symboli, joka toimii myös erillisenä visuaalisena elementtinä. Symboli näkyy palvelun logossa tyyliteltynä vihreänä viivana, joka yhdessä O-kirjaimen kanssa kuvastaa ihmisen päätä ja ylävartaloa. Hahmoa voidaan käyttää myös erillisenä symbolina.

Uudistettu ilme näkyy jo nyt Omaolo-palvelussa. Muihin materiaaleihin kuten markkinointimateriaaleihin ilme tulee näkyviin vähitellen. Uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että myös uusi ilme tukee palvelun saavutettavuutta. Saavutettavuusnäkökulmat korostuvat etenkin verkkopalveluissa.

Omaolon palvelut ovat laajentuneet

Omaolo-palvelua kehitetään tiiviissä yhteistyössä DigiFinlandin, Kustannus Oy Duodecimin sekä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden alueiden kesken. Omaolon tuotekehitystoimittajina toimivat Mediconsult-Solita sekä Alten.

Yhteiskehittämisen tuloksena Omaolon palvelutarjonta on laajentunut kevään aikana. Lisäyksillä halutaan kattaa mahdollisimman laajasti asukkaiden sekä ammattilaisten tarpeita. Alkuvuoden aikana palveluun on lisätty hampaan tai suun alueen oireeseen tai vammaan liittyvä oirearvio. Palvelussa on nyt mahdollisuus ottaa yhteyttä myös Muu yhteydenotto -lomakkeen kautta sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa, joita Omaolon palvelutarjontaan ei vielä kuulu.

Omaolo on turvallinen ja luotettava tapa arvioida terveydentilaa nopeasti ja vaivattomasti, ilman jonottamista puhelimessa tai terveysasemalla. Verkkopalvelu on asukkaiden käytössä vuorokauden ympäri. Palvelua voi käyttää myös anonyymisti, mikä helpottaa mm. arkaluontoisten terveydellisten asioiden selvittämistä.

Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Omaololle myönnettiin EU-asetuksen 2017/745 (MDR) vaatimusten mukainen CE-sertifikaatti toukokuussa 2022.