04.04.2019

Omaolon käyttö on helppoa ja nopeaa

Sähköinen sote-palvelu Omaolo otettiin tuotantokäyttöön helmikuun 6. päivä kolmella terveydenhuollon oirearviolla ja kolmella sosiaalihuollon palveluarviolla. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana on saatu todeta, että jo ensimmäisillä arviokyselyillä Omaolo vastaa sille asetettuihin tarpeisiin, arviolomakkeet toimivat hyvin ja käyttöliittymä on selkeä.

Oire- ja palveluarvioita on huhtikuun alkuun mennessä lähetetty yli 5000 kpl ja uniikkien käyttäjien määrä reilut 30000. Saatujen palautteiden perusteella lomakkeiden täyttäminen on helppoa ja nopeaa. Arviolomakkeiden keskimääräinen täyttämisaika on noin 2 minuuttia.

Palvelu on käytössä laajasti sitä kehittäneiden ja pilotoineiden toimijoiden keskuudessa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, Oulussa, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä, Porvoossa, Siun Sotessa, Tampereella, Turussa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Myös muut palvelun kehittämisessä olleet alueet, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kuopio sekä Sodankylä ottavat Omaolo-palvelun käyttöön lähitulevaisuudessa.

Sisällöt laajenevat vuoden 2019 aikana

Huhti-toukokuun aikana Omaolon oirearvioiden sisällöt laajenevat seuraavilla uusilla oirearviolomakkeilla:
• korvan kipu tai lukkoisuus
• kurkkukipu tai nieluoire
• olkapään kipu, jäykkyys tai vamma
• polven oire tai vamma
• yskä
• päänsärky
• ripuli
• rähmivä ja vetistävä silmä
• närästys
• peräaukon seudun oire
• sukupuolitautiepäily
• hampaiden tai suun oire tai vamma

Määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita kehitetään samanaikaisesti beta-ympäristössä. Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon määräaikaistarkastusten esitietolomakkeet lisätään Omaoloon kesän jälkeen.

Kokonaisvaltaisen hyvinvointitarkastuksen ja -valmennusten sisällöt siirtyvät lähiaikoina betavaiheeseen ja ne lisätään tuotantoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Omaolo kokoaa kaikki asukkaan hoito- ja palvelukokonaisuudet, jolloin toimenpiteet ja seuranta perustuvat itse asetettuihin tavoitteisiin, ja yhdessä ammattilaisen kanssa suunniteltuihin hoitoihin tai palveluihin. Halutessaan voi asukas tallentaa tietojaan Omaoloon myös vain omaan käyttöönsä.

Lisätiedot

Omaolo.fi »
Omaolon käyttönoton käsikirja » 

SoteDigi Oy, hankepäällikkö Jonna Piiroinen 040 730 3044