17.06.2019

Omaolo-palvelut käyttöön Lean-oppien tuella. Case: Satakunta

Lean antaa rohkeutta tunnistaa kehitystä haittaavia kohtia ja työkaluja jatkuvaan kehittämiseen

Lean-filosofian keskeisiä elementtejä ovat asiakastyytyväisyyden ja laadun parantaminen sekä jatkuva kehittäminen. Valmennusten tavoitteena on tunnistaa prosesseja hidastavat ja tarpeettomat toiminnot sekä löytää elementtejä arvonlisäykseen asiakkaalle.
Ketterien menetelmien avulla haetaan uudenlaisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen ja siihen, että voidaan tuottaa oikeanlaatuisia asioita oikeaan aikaan ja paikkaan. Tarkastelussa ovat tuottamattomat toiminnot, jotka hidastavat prosesseja tai tuottavat tarpeettomia kustannuksia. Pyrkimyksenä on sujuvoittaa toimintoketjut ja valmistaa henkilöstö Omaolo-palveluiden käyttöön.

Muutosvalmennus Omaolon käyttöönotossa

Omaolon käyttöönotossa yksi keskeinen osa on avata olemassa olevia prosesseja vaihe vaiheelta ja löytää uudenlaisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Muutosvalmennusten avulla Omaolo-palvelusta saadaan suurin hyöty, eikä sitä oteta käyttöön vain lisäkuormittajana nk. vanhojen prosessien päälle.

Toimintamalleja arvioidaan perusteellisesti ja avoimesti, tavoitteena tunnistaa ne kohdat, missä saadaan lisättyä arvoa tuottavuuteen, asiakaskokemukseen, vaikuttavuuteen ja henkilöstökokemukseen.

Prosessien tutkiminen tarjoaa paitsi yllätyksiä, myös ahaa-elämyksiä. Kun prosessin vaiheet avataan, kirkastuu prosessin oikea kulku myös heille, jotka sen mukaisesti päivittäin työskentelevät. Uusien sähköisten palveluiden myötä prosessia voidaan muuttaa radikaalistikin ja tämä muutos kannattaa suunnitella kokonaisprosessin tarkastelun kautta eli tarkastella prosessia sekä sähköisen että nk. kivajalkapalvelun näkökulmasta.
Ymmärryksemme prosessista paranee kehittämisen myötä ja todelliset läpimurrot tapahtuvat useiden pienien kokeilujen ja niiden arvioinnin kautta. Kokonaisuuden tarkastelun ja kehittämisen kohteena on pysyvä muutos.

Omaolon käyttöönoton muutosvalmennusten kokonaisuus kattaa 5 valmennuskertaa, mitkä etenevät tarkkaan suunnitellulla rungolla – aina kuitenkin tarkasteltavan organisaation prosessien, sisältöjen ja havaintojen sanelemana.

Case: Satakunnan muutosvalmennus II

Satakunnan muutosvalmennukset aloitettiin toukokuussa 2019 ja kesäkuun alussa järjestettiin valmennusten toinen päivä. Paikalla valmennuksessa oli lääkäreitä ja sairaanhoitajia Satakunnasta.

”Päällimmäisenä mielessä hämmennys ja päätä särki kaikesta pohdinnasta. Tästä huolimatta vahvimpana tunteena on ilo kehittämiseen”, kuvasi mietteitään lääkäri Simo Rehunen ensimmäisen valmennuskerran pohjalta.

Valmennuspäivän aikana purettiin edellisen työpajan välitehtävä arvovirta-analyysistä, määriteltiin palvelua ja palvelutarvetta sekä asiakkaan saamaa terveyshyötyä. Tarkastelun alla oli nykyinen kokonaistilanne ja potilaan ’flown’ asettuminen järjestelmään ja prosesseihin. Yhtenä kysymyksenä mm. missä syntyy arvon lisää ja mikä se on asiakkaan näkökulmasta?

Valmennettavat kuvasivat erilaisia asiakasskenaarioita ja hurjimpia visioita. Asiakaspolkua pohdittiin asiakashyötyjen näkökulmasta, samaan aikaan tunnistaen kohdat, miten ja missä on mahdollista karsia asiakastaakkaa. Keskiössä ottaa digivälineistä irti kaikki saatavilla oleva hyöty.

”Omaolon älykkäät oirearvioalgoritmit ja sähköinen terveystarkastus antavat uusia mahdollisuuksia muuttaa sattumanvaraisuus arvoa tuottavaan tekemiseen. Kun analyyseja ja diagnooseja tehdään etänä, vapautuu aikaa ja työrauhaa potilaskohtaamisiin siellä missä niitä todella tarvitaan”, summaa muutosvalmentaja Risto Mäkinen (Savoa Partners Oy).

Seuraava muutosvalmennus Satakunnassa järjestetään elokuussa 2019. Omaolo otetaan käyttöön Satakunnassa vuoden 2020 alussa.

Lisää tietoa ja yhteydenotot:
Omaolo
Omaolo käsikirja 

Omaolo hankepäällikkö, Jonna Piiroinen 040 730 3044
Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos SataDiag, projektipäällikkö Katri Tunttunen 044 707 7304