12.04.2019

Omaolo-palvelun sisältö laajentui: viisi uutta oirearviota ja ruotsin kieli

Omaolon sisällöt laajentuivat 11.4.2019 uusilla terveydenhuollon oirearvioilla:

  • Korvan kipu tai lukkoisuus
  • Kurkkukipu tai nieluoire
  • Yskä
  • Olkapään kipu, jäykkyys tai vamma
  • Polven oire tai vamma

Lisäksi palvelua on mahdollista saada nyt myös ruotsin kielellä.

Omaolo tavoittaa tällä hetkellä n. 2,5 milj. asukasta ja se on käytössä Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, Oulussa, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä, Porvoossa, Siun Sotessa, Tampereella, Turussa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Myös muut palvelun kehittämisessä olleet alueet, Kuopio sekä Sodankylä ottavat Omaolo-palvelun käyttöön lähitulevaisuudessa.

Omaolon oirearviot perustuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja käypä hoito -suosituksiin.

Käyttäjä saa Omaolon kautta juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen valitsemansa kunnan tai sairaanhoitopiirin palveluiden pariin – mikäli hänen tilanteensa niin vaatii. Hoitosuositus voi vaihdella esimerkiksi kiireelliseen ohjaukseen alueen päivystykseen, suoraan sähköiseen yhteydenottoon tai ajanvaraukseen esimerkiksi hoitajalle, lääkärille tai vaikka fysioterapeutille tai kotona toteutettaviin hoito-ohjeisiin riippuen aina käyttäjän yksilöllisistä vastauksista.

Palveluarvioiden avulla käyttäjä voi arvioida millaista tukea tai apua hänen tai hänen läheisensä elämäntilanteeseen olisi tarjolla. Arviot pohjautuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Tiedot voi tallentaa itselleen Omaoloon. Palvelu suosittelee laajasti myös kolmannen sektorin palveluita, joista voisi olla hyötyä ja apua henkilön elämäntilanteessa.

Omaolo-palvelun tavoitteena on tarjota suora, 24/7 käytettävissä oleva, väylä oman tilanteen arviointiin sekä tarvittaessa suoraan sähköiseen yhteydenottoon ja kommunikointiin oman alueen terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. Yhtä lailla tärkeää on edistää hoidon- ja palvelun tarpeen arvioinnin tasalaatuisuutta asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Omaolo-palvelulla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia palvelukanavia, vaan tuoda niiden rinnalle uusi sähköinen tapa asioida ajasta ja paikasta riippumatta.

Omaolon sisällöt laajenevat vuoden 2019 aikana ja sinne tuodaan lisää oirearviota, kokonaisvaltainen hyvinvointitarkastus ja hyvinvointivalmennuksia sekä neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita.

Lisätietoja:

Omaolo.fi »
Omaolon käyttönoton käsikirja » 

 

Omaolokehittämisestä ja levittämisestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy. Omaolossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit.