10.06.2020

Omaolo.fi laajeni uusilla hyvinvointivalmennusten, määräaikaistarkastusten sekä terveystarkastuksen sisällöillä

Omaolo.fiin tehtiin 9.6.2020 tuotantopäivitys, jossa palvelun sisällöt laajenivat kattamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Uusilla palveluilla asukkaat voivat oma-aloitteisesti selvittää ja parantaa omaa hyvinvointiaan ja terveydentilaansa.  

Kustannus Oy Duodecimin kehittämään, Duodecim STAR®-palveluun perustuva Terveystarkastus antaa kattavan raportin terveydentilasta. Terveystarkastus arvioi elintapoja ja henkistä hyvinvointia sekä kertoo, miten elintavat vaikuttavat arvioituun elinikään ja sairastumisriskeihin. 

Omaolo.fi -palvelun uudet Hyvinvointivalmennukset kannustavat elin- ja elämäntapamuutoksiin, joilla asukas voi itse kohentaa hyvinvointiaan. Hyvinvointivalmennukset pohjautuvat niin ikään Duodecim STAR®-palveluun ja niitä julkaistiin viisi kappaletta: 

Liikuntaohjelma terveysliikkujalle ohjaa ja antaa neuvoja, miten liikkua terveyttä edistävällä tavalla.
Painonhallinnan valmennusohjelman avulla voi oppia tarkastelemaan uudella tavalla painonhallintaan liittyviä tottumuksia.
Terveellinen ravinto -valmennusohjelma ohjaa parantamaan ravinnon terveellisyyttä ja antaa terveellistä ravintoa koskevia vinkkejä.
Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelmassa keskitytään pohtimaan tupakointiin liittyviä mielikuvia ja mielihaluja sekä lopettamaan tupakoinnin.
Univalmennusohjelma auttaa ymmärtämään ja parantamaan unen määrää ja laatua.

Omaolon Määräaikaistarkastukset ovat ammattilaislähtöisiä sisältöjä, joissa ammattilainen lähettää asukkaalle kutsun täyttämään määräaikaistarkastukseen kuuluvia esitietolomakkeita. Lomakkeet auttavat valmistautumaan omaan, lapsen tai perheen määräaikaistarkastukseen. Esitietolomakkeita on viisi kappaletta: 

• 18 kk:n ikäisen lapsen neuvolakäynnin esitietolomake​
• 5-luokkalaisen laajan terveystarkastuksen esitietolomake vanhemmille​
• 3X10D-elämäntilannemittari lapsille ja perheille​
• Opiskeluterveydenhuollon esitietolomake​
• Lapsen tai nuoren suunterveys -kysely

Määräaikaistarkastusten esitietolomakkeista voi kysyä lisää tietoa oman alueen terveydenhuollon ammattilaiselta. Omaolo.fi on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, joka ottaa sinut mukaan edistämään terveyttäsi ja hyvinvointiasi yhdessä ammattilaisten kanssa. Omaolo tavoittaa jo lähes 3 miljoonaa Suomen asukasta. 
Lue täältä alueet, missä Omaolo on käytössä »  

Omaoloa kehitetään yhdessä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien sekä SoteDigi Oy:n kesken. Palvelun levittämisestä vastaa SoteDigi Oy. Omaolo-palvelun sovelluskehittäjä- ja analytiikkakumppanina toimivat Solita Oy ja Mediconsult Oy.