10.12.2019

Omaolo käyttöön koko Kanta-Hämeen alueella

Kantahämäläiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat valmistelleet Omaolo-palvelun käyttöä tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteena on tarjota Omaolon palvelut koko Kanta-Hämeen väestölle vuoden 2020 alussa. Kanta-Hämeen laajentuminen on ensimmäinen sitten alkuperäisen ODA-hankkeen konsortion ja sen myötä iso askel Omaolon kansalliselle levittäytymiselle.

Hämeenlinnan kaupunki on ollut mukana kehittämässä Omaoloa, ja oli ensimmäinen palvelun käyttöön ottaneista Kanta-Hämeen kunnista. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Janakkala ottivat palvelun käyttöön loka-marraskuussa. Hattula sekä Riihimäen seudun kunnat ja terveyskeskuskuntayhtymä valmistelevat käyttöönottoa lähikuukausien aikana.

Omaolon käyttöönotto on toiminnallinen muutos ja monta pientä yksityiskohtaa

Omaolon käyttöönotto on organisaatiolle toiminnallinen muutos, jossa yksi keskeinen osa on avata olemassa olevia prosesseja vaihe vaiheelta ja löytää uudenlaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen. Suunnitelmallinen, aikataulutettu eteneminen on erittäin tärkeää, kun käyttöönotetaan kansallisen palvelun konseptia. SoteDigin roolina uuden alueen käyttöönottoprojektissa on avata palvelun laajempi kansallinen näkemys sekä tukea aluetta käyttöönoton eri vaiheissa.

Ylätason tavoitteiden rinnalla ei kuitenkaan pienempiäkään yksityiskohtiakaan voi ohittaa – tässä keskeiseen rooliin nousee osapuolten välinen aktiivinen vuorovaikutus. ”Käyttöönottoprojektissa osapuolten tulee löytää yhteinen sävel ja huolehtia aktiivisesta viestinnästä, jotta tavoitteet voidaan tunnistaa ja osaamme SoteDigin taholta auttaa etenemisen tiellä”, kertoo SoteDigin projektipäällikkö Hanna Manelius. Kanta-Hämeessä tekeminen on ollut asukaskeskeistä, päämäärätietoista ja osapuolet vahvasti sitoutuneita tekemiseen. Hämeenlinna on ollut mukana ODA-hankkeessa alusta lähtien ja siksi Kanta-Hämeen Omaolo-käyttöönotossa paikallinen tekeminen on ollut erittäin aktiivista ja omatoimista.

Kantahämäläisille entistä parempia ja tasalaatuisempia terveys- ja hyvinvointipalveluita

Omaolo-palvelun käyttöä on valmisteltu Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. Päätavoitteena on pidetty koko prosessin ajan laajentaa asiakkaiden palveluvalikoimaa, parantaa palvelujen saatavuutta ja tarjota perinteisten palvelujen rinnalle sähköisiä palveluja. Yhteistyötä on laajennettu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin ja selvityksessä on sairaanhoitopiiriin mahdollinen mukaantulo Omaolo-palvelujen käyttöön.

Kanta-Hämeen Omaolo-vastaava Ilona Rönkkö kertoo, että käyttöönottoprojekti on ollut yhteisöllistä oppimista ja vertaistukea. Seudullisena projektina osapuolet ovat olleet sitoutuneita Omaolon käyttöönottoon ja myös projektin vastuut ja kustannukset ovat jakautuneet. ”Sisäinen tekemisemme ja sen positiivinen paineistus on ollut ehkä parhaita projektikokemuksiani. Asioita on jaettu ja esiin nousseita haasteita ratkottu yhteisillä foorumeilla”, pohtii Rönkkö.

 

– – – – –

Omaolo tuo olemassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukanavien rinnalle uuden sähköisen tavan asioida ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun avulla voi luotettavasti arvioida tarvettaan sote-palveluiden apuun, 24/7. Kyselytulosten perusteella Omaolo tarjoaa terveyden- ja elämäntilanteeseen sopivan ohjauksen oman kotikunnan tai sairaanhoitopiirin palveluihin.

Palvelussa on tällä hetkellä 15 terveydenhuollon oirearviokyselyä, jotka perustuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -suosituksiin. Oirearvioiden lisäksi Omaolossa on kolme palveluarviota, joiden avulla voi arvioida sosiaalihuollon palvelutarvetta ja saada ohjauksia esim. 3. sektorin palveluihin

Omaoloa kehitetään kansallisesti kuntayhtymien, kuntien, sairaanhoitopiirien ja SoteDigi Oy:n kanssa. Palvelu on käytössä Espoossa, Helsingissä, Kanta-Hämeessä, Jyväskylässä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, Oulussa, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä, Porvoossa, Siun sotessa, Tampereella, Turussa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Myös palvelun kehittämisessä olleet Kuopio ja Sodankylä tulevat ottamaan Omaolon käyttöön lähitulevaisuudessa.

Tutustu ja lue lisää:
Omaolo.fi »