18.03.2021

Omaolo ja Päivystysapu 116117 mukana Palvelutietovarannossa

Suomi.fi-palvelutietovaranto on julkishallinnon yhteinen ja keskistetty tietovaranto julkishallinnon tuottamien palveluiden ja asiointikanavien kuvaamiseen. Avoimen rajapinnan kautta Palvelutietovarannon tietosisältöjä voi hyödyntää kaikkialla, missä palvelutietoja halutaan esittää – esimerkiksi organisaation omilla verkkosivuilla.

Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palvelut löytyvät myös Palvelutietovarannosta: Omaolo verkkoasiointi- ja Päivystysapu 116117 puhelinasiointikanavana. Palveluja käyttävien organisaatioiden onkin mahdollista liittää asiointikanavat omiin palveluihinsa ja olla varmoja siitä, että tiedot ovat aina ajan tasalla. Asiointikanavien tietojen päivittämisestä vastaa DigiFinland.

Palvelutietovarannon tietomallissa palvelut ja asiointikanavat kytketään aiheluokitusten lisäksi kohderyhmiin ja elämäntilanteisiin, jotta palvelutieto ei olisi yksinomaan rakenteista vaan jo lähtökohtaisesti tilannekeskeistä ja asiakaslähtöistä.

Kannustamme palveluitamme käyttäviä organisaatioita liittämään Omaolo ja Päivystysapu 116117 -asiointikanavien tiedot omiin palvelutietovarannon kuvauksiinsa. Näin organisaatiot saavat yhdellä kertaa kaikki palveluun liittyvät tiedot ja kieliversiot sekä kansallisesti yhdenmukaisen palvelukuvauksen. Tiedot ovat hyödynnettävissä kertakirjaamisella organisaation omilla verkkosivuilla ja sähköisessä asioinnissa sekä mahdollisissa ammattilaisen palveluohjaustyökaluissa”, kertoo projektipäällikkö Piritta Kärki.

Palvelutietovarantoon päivitettyjä tai siihen integroituja tietoja voi käyttää hyväksi missä tahansa verkkopalvelussa avoimen rajapinnan kautta. DigiFinlandin sähköisen asioinnin projektipäällikkö Tero Mäkiranta kertoo, että kansallisella tasolla on tärkeää, että julkishallinnon tuottamien verkkosisältöjen tiedot ovat rakenteellisia, läpinäkyviä ja yhdenmukaisia. DigiFinlandin eri hankkeissa onkin parasta aikaa selvityksessä Palvelutietovarannon pohjatietojen kattava hyödyntäminen mm. Sähköinen perhekeskus -projektissa ja Aurora AI -tekoälyohjelmassa.

DigiFinlandin asiointikanavat Palvelutietovarannossa:

Verkkoasiointikanava Omaolo
Puhelinasiointikanava Päivystysapu 116117

Lisätietoja DigiFinlandin palveluista Palvelutietovarannossa:

Piritta Kärki
piritta.karki@digifinland.fi

Tero Mäkiranta
tero.makiranta@digifinland.fi

Lisätietoja Palvelutietovarannosta:
ptv-tuki@dvv.fi