06.02.2020

Omaolo asukaskäytössä 1 vuoden!

Omat Digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) -hankkeesta alkunsa saanut sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelukanava, Omaolo, lanseerattiin asukaskäyttöön 6. helmikuuta 2019. Palvelun avulla asukas voi ajasta ja paikasta riippumatta selvittää terveyteensä liittyvää huolta ja/tai oikeuttaan tiettyyn sosiaalihuollon palveluun. Kyselytulosten perusteella Omaolo antaa terveyden- ja elämäntilanteeseen sopivan ohjauksen oman kotikunnan tai sairaanhoitopiirin palveluihin – suoraan oikean ammattilaisen vastaanotolle.

Tuotantoon maltillisella sisällöllä – vuoden loppuun mennessä sisältöjen määrä moninkertainen

Lanseerausvaiheessa Omaolossa oli tarjolla kolme terveydenhuollon oirearviota: alaselkäkipu tai -vamma, virtsatietulehdus ja hengitystietulehdus sekä kolme sosiaalihuollon palveluarviota: arvio henkilökohtaisesta avusta, arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella ja arvio omaishoitotilanteesta.

Ensimmäisen tuotantovuoden lopussa oirearvioiden määrä on 15 kpl, kattaen lähes kaikki yleisimmät terveyden vaivat:

 • Alaselkäkipu tai -vamma
 • Hengitystietulehdus
 • Korvan kipu tai lukkoisuus
 • Kurkkukipu tai nieluoire
 • Närästys
 • Olkapään kipu, jäykkyys tai vamma
 • Peräaukon seudun oire
 • Polven oire tai vamma
 • Päänsärky
 • Ripuli
 • Seksitautiepäily
 • Silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus
 • Virtsatietulehdus
 • Yskä

Lisäksi käytössä on Yleinen oirekysely, minkä avulla voi selvittää terveyden vaivaa, jos vaihtoehdoista ei löydy juuri oikeaa vaivaa tai sitä on hankala kohdistaa.

Oirearviot pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan ja Käypä hoito –suosituksiin eli viimeisimpään tutkittuun tietoon. Sosiaalihuollon palveluarviot perustuvat tuen myöntämisen kriteereihin ja erityislainsäädäntöön. 

Suun terveydenhuollon sekä määräaikais- ja hyvinvointitarkastuksien sisältöjä asukastestauksissa

Tuotantokäytön rinnalla on rajatuille asukasryhmille testattu myös kokonaisvaltaisen terveyden- ja hyvinvoinnin sisältöjä. Koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollon, äitiys- ja lastenneuvolan sekä suun terveydenhuollon sähköisiä esitietolomakkeita on kehitetty yhteistyössä THL:n ja Työterveyslaitoksen sekä eri kaupunkien asiantuntijoiden kanssa.

Esitietolomakkeiden digitalisoinnin avulla voidaan tunnistaa varhaisen tuen tarve ja ohjata oikeanlaisen tuen piiriin. Testausvaiheessa sisällöt ovat asukaskäytössä, mutta vain ammattilaislähtöisesti ja tietyille asukasryhmille.

Oirearvioiden sisältöihin on lisäksi työstetty Apollonian, Kustannus Oy Duodecimin ja Turun asiantuntijahammaslääkärien yhteistyössä Hampaiden tai suun oire tai vamma -lomaketta, mikä tullaan julkaisemaan asukaskäyttöön vuoden 2020 aikana.

Omaolo tavoittaa yli puolet Suomen asukkaista. Kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä.

Omaolo tavoittaa nyt noin 2,5 miljoonaa asukasta ja palvelu on käytössä Espoossa, Helsingissä, Kanta-Hämeessä, Jyväskylässä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, Oulussa, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä, Porvoossa, Siun sotessa, Tampereella, Turussa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Omaolon kehittämisessä mukana olleet Kuopio ja Sodankylä ovat myös mukana eri sisältöjen testauksissa.

Kevään 2020 aikana Omaolo laajenee Kymsoten, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille, ja laajentumisten myötä palvelu tulee tavoittamaan jo liki 3 miljoonaan asukasta.

Omaolo-palvelua kehitetään yhdessä kaikkien mukana olevien organisaatioiden kesken. Palvelun levittämisestä vastaa SoteDigi Oy.

Tutustu ja lue lisää:
Omaolo.fi »