27.10.2023

Nuorten Omahelpperi julkaistaan marraskuussa

Omahelpperi on nuorille suunnattu kansallinen verkkopalvelu, joka kokoaa nuorille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. DigiFinland on kehittänyt Omahelpperiä aktiivisesti yhteistyössä alueiden ja järjestöjen kanssa. Omahelpperi täydentää Perhekeskus-palvelukokonaisuutta, ja on osa Sähköistä perhekeskusta.

Omahelpperin käyttöönotto on mahdollista hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille marraskuusta 2023 alkaen. Kun alue on ottanut Omahelpperin käyttöön, tarjoaa palvelu juuri kyseisen alueen nuorille suunnattuja palveluita.

Omahelpperi auttaa nuorta löytämään elämänvaiheeseen sopivaa tietoa ja hakeutumaan tarvittaessa oman alueensa palveluiden pariin. Kehittämistyössä on alusta lähtien osallistettu nuoria, ja palvelun sisältö on muotoiltu nuoria kohtaavaksi.

Omahelpperin avulla alueet voivat koota perhekeskustoimintamallin mukaisesti alueiden ja järjestöjen tarjoamat palvelut yhteen, joka lisää palveluiden saavutettavuutta. Varhaisessa vaiheessa saatu tieto ja tuki vähentävät myöhemmän vaiheen korjaavien palveluiden käyttöä.

Omahelpperi julkaistaan tuotantoon marraskuussa 2023. Useat alueet ovat saaneet EU:n RRP-rahoitusta (Suomen kestävän kasvun ohjelma) Sähköisen perhekeskuksen käyttöönottoon, ja ilmaisseet kiinnostuksensa Omahelpperin käyttöönotolle.

Omahelpperin käyttöönotolle on vakioitu käyttöönottokonsepti, joka räätälöidään alueen tarpeisiin sopivaksi.

Haluatko kuulla lisää alueellisesta käyttöönotosta?

Tule kuulemaan lisää Sähköisestä perhekeskuksesta ja Omahelpperistä avoimeen tilaisuuteen 23.11. Katso lisätietoja ja osallistumislinkki.

Lisätietoja:

Juho Matilainen
Sähköinen perhekeskus, palvelupäällikkö
juho.matilainen@digifinland.fi

Tutustu myös Sähköisen perhekeskuksen kokonaisuuteen nettisivuillamme.