27.12.2018

Maakunnat toivovat kansallisilta toimijoilta yhteistyötä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa

Maakuntien palvelukeskukset Vimana ja SoteDigi kiersivät yhdessä Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kaikissa tulevissa maakunnissa tapaamassa ICT-valmistelijoita loka-joulukuun aikana. Tapaamiset vahvistivat osapuolten käsitystä yhteisen työskentelyn ja vuoropuhelun merkityksestä. Maakunnat toivovat kansallisilta toimijoilta etenkin valtakunnallisen kokonaiskuvan vahvistamista sekä koordinaation lisäämistä maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa.

Yhteisen kierroksen tavoitteena oli saada tietoa maakuntien ICT-valmistelutilanteesta, esitellä Vimanan ja SoteDigin palveluja maakunnille ja kertoa niiden sekä Kelan ja THL:n keskinäisestä työnjaosta. Tapaamisissa keskustelua käytiin lisäksi yleisesti esimerkiksi sote-järjestelmistä ja niiden uudistamisesta sekä tiedolla johtamisen haasteista.

Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivosen mukaan kiertueen vastaanotto maakunnissa oli positiivinen. Yhteistyö valtakunnallisten toimijoiden kesken sekä maakuntavalmistelijoiden kanssa koettiin maakunnissa erittäin tärkeänä.

“Vierailut maakunnissa ovat tärkeitä yhteisen ymmärryksen ja yhteistyön rakentamiseksi. Maakuntakierros toi meille kaikille toimijoille arvokasta palautetta ja kehitysehdotuksia. Yhdessä tekemistä ja dialogia tullaan jatkamaan tiiviinä ja yhteiset maakuntakierrokset saavat jatkoa”, Toivonen lupaa.

Uuden maakuntakierroksen suunnittelu keväälle 2019 on jo aloitettu.  Sekä Vimanalla että SoteDigillä myös hankkeet ja projektit toteuttavat omia maakuntavierailujaan.

Ratkaisut vaativat maakuntakohtaista sovittamista

Vimanan ja SoteDigin tehtäväkentät kohtaavat etenkin tietojohtamisessa, josta on toteutettu toinen yhtiöiden yhteinen maakuntakierros tänä syksynä. Hankkeessa on parhaillaan menossa kartoitus maakuntien tilanteesta. Vimanan suurimpiin hankkeisiin kuuluvat lisäksi yhteisten tietoverkkojen, käyttövaltuushallinnan ja valtion järjestelmien tekniset järjestelyt maakuntien käyttöön. SoteDigi puolestaan julkaisee pian asukkaan digipalvelut -kokonaisuudesta ensimmäisen osan, Omaolo-palvelun.

Kierros osoitti, että uudistuksen ICT-valmistelu etenee kaikissa maakunnissa, mutta osin eri tahdissa. Alueilla on myös jo kehitetty ja otettu käyttöön paikallisia digitaalisia palveluja.

”Jokaisella alueella on omat erityistarpeensa ja etenemissuunnitelmansa. On itsestään selvää, että samaa ratkaisua ei kuitenkaan kannata kehittää monessa maakunnassa yhtä aikaa. Tässä meillä on kansallisesti iso mahdollisuus”, tähdentää SoteDigin toimitusjohtaja Harri Hyvönen.