27.12.2023

Lihavuus yleistyy Suomessa – Omaolon painonhallintavalmennus tarjoaa tukea painonhallintaan

Juuri julkaistusta THL:n Terve Suomi -tutkimuksesta käy ilmi, että lihavuus ja vyötärölihavuus ovat yleistyneet työikäisillä eli 20–64-vuotiailla. Noin 1,2 miljoonan aikuisen painoindeksi ylittää lihavuuden rajan. Naisista 30 prosentilla ja miehistä 27 prosentilla on lihavuutta. Yksi keino painonhallintaan on Omaolon valmennukset, joiden avulla painonhallintaan saa tukea luotettavasti. Valmennukset ovat maksuttomia kaikille Suomessa asuville ja käytössä kaikilla hyvinvointialueilla sekä Helsingissä.

Lihavuus on yleisintä 40–64-vuotiailla, joista joka kolmannella on lihavuutta. Vyötärölihavuus on vieläkin yleisempää, ja sitä esiintyy lähes joka toisella aikuisella. Terve Suomi -tutkimuksen laajaan terveystarkastukseen osallistui 5 800 satunnaisesti valittua 20 vuotta täyttänyttä. THL:n tutkimuksen mukaan lihavuus aiheuttaa vuosittain miljardin lisäkustannukset terveydenhuollolle.

Omaolon painonhallintavalmennus tukee elintapamuutoksessa
Omaolon hyvinvointivalmennukset kannustavat terveyttä tukeviin elintapamuutoksiin. Valmennukset sisältävät erilaisia tehtäviä, jotka ohjaavat ja tukevat käytännönläheisesti pienten ja pysyvien muutosten tekemistä. Hyvinvointivalmennuksen voi aloittaa itsenäisesti tai sote-ammattilaisen suosittelemana.

Duodecimin sisältöasiantuntija Minna Pellikan mukaan Omaolon painonhallintaohjelma auttaa pohtimaan omaan painoon vaikuttavia tekijöitä. Valmennus tukee painonhallintaa ja opastaa järkevään sekä maltilliseen painonpudotukseen. Osallistuja saa viikoittain käytännönläheisiä neuvoja arkeen ja tehtäviä, joiden avulla on mahdollista tehdä pysyviä muutoksia ruokailutottumuksiin ja vähentää painoaan.

Terveellinen ravinto ja uni tukevat painonhallintaa
THL:n Terve Suomi -tutkimuksen mukaan lihavuuden ehkäisyssä tärkeässä roolissa ovat terveyttä edistävät ruokavalinnat, liikuntatottumukset sekä riittävä uni. Omaolon valmennukset tukevat myös näissä teemoissa. Omaolon Terveyttä edistävän ravinnon valmennusohjelma tarjoaa käytännön työkaluja ja vinkkejä terveelliseen ja laadukkaaseen syömiseen. Valmennuksen tavoitteena on motivoitua tekemään hyviä valintoja omassa ruokavaliossa. Valmennusohjelman sisältö pohjautuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin, joiden taustalla on vankka tutkimustieto.

Omaolon univalmennuksesta puolestaan voi saada tukea unen laadun ja määrän parantamiseen. Valmennus auttaa miettimään omaa nukkumisympäristöä sekä muita uneen vaikuttavia tekijöitä. Univalmennus sisältää muun muassa unipäiväkirjan ja siihen liittyvän henkilökohtaisen seurannan sekä viikoittaisia, unta edistäviä harjoituksia.

Miten painonhallinnan valmennus toimii Omaolossa?
Käyttäjälle maksuttomat valmennukset löytyvät Omaolon Aloita valmennus -sivulta. Valmennuksen valinnan jälkeen kirjaudutaan ja tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen valmennus on valmis aloitettavaksi. Valmennuksen sivulla avautuu viikoittain uudet aihekohtaiset vinkit ja tehtävät. Esimerkiksi painonhallinnan valmennuksen yhtenä aiheena ja harjoittelun kohteena on ruokarytmin säännöllistäminen, jotta nälkä ei kasvaisi liian suureksi ja valmennettava pystyy tekemään joustavia valintoja omassa arkiruokailussaan.

DigiFinland toimii Omaolo-palvelun valmistajana. Omaolon valmennusten sisällöistä vastaa Kustannus Oy Duodecim. Valmennukset pohjautuvat Duodecim STAR® Terveystarkastus ja -valmennuksiin.

Tutustu Omaolon valmennuksiin: https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset. Omaolo on julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu, joka on käytössä koko Suomessa ajasta ja paikasta riippumatta. Omaolo on MDR-asetuksen mukaisesti CE-sertifioitu lääkinnällinen laite.

THL:n Terve Suomi -tutkimus: https://thl.fi/fi/-/terve-suomi-tutkimus-suomalaisten-lihominen-aiheuttaa-jo-merkittavia-ongelmia-yhteiskunnallisten-toimien-aika-on-nyt?redirect=%2Ffi%2F

Omaolon logo.