23.01.2020

Kuntien ja sairaanhoitopiirien vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä vanhojen sähköisten tietojen kartoitus

SoteDigi toteuttaa vanhojen sähköisten tietojen arkistointiin liittyvän kartoituksen. Kartoitus on suunnattu kuntien ja sairaanhoitopiirien johdon, tietohallinnon sekä arkisto- ja asianhallinnon edustajille. Tarkoituksena on selvittää nykyisten tai entisten sote-organisaatioiden käytöstä poistuneet tai muuten arkistointia odottavat asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä niiden sisältämien sähköisten arkistoitavien tietojen määrät, joita ei vielä ole arkistoitu Kanta-arkistoon.

Sähköisillä vanhoilla potilastiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilaaseen liittyviä tietoja, jotka on tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin ennen Kanta-palvelun käyttöönottoa. Vanhojen tietojen arkisto on osa Kelan Kanta-palveluita.

Kyselystä saatujen vastausten perusteella pyritään arvioimaan sähköisten vanhojen tietojen määrää, niiden arkistointiin liittyvä työmäärä ja resurssitarve. Lisäksi pyritään selvittämään Kanta-arkistoon siirrettävien tietojen laajuus, siirtotapa ja kustannukset.

”Kartoituksen materiaalia hyödynnetään mahdollisissa vanhojen tietojen arkistointiprojektien suunnittelussa ja siihen liittyvässä kehitystyössä”, kertoo SoteDigin integraatiot ja yhteentoimivuus -hankkeen hankepäällikkö Jenny Vuollet.

Pyydämme kuntien ja sairaanhoitopiirien johdon, tietohallinnon sekä arkisto- ja asiahallinnon edustajia vastaamaan kyselyyn 15.3.2020 mennessä. Huomaathan, että kysely ei koske paperiaineistoja.

Siirry vastaamaan kyselyyn tästä

Lisätietoja

Jenny Vuollet, hankepäällikkö integraatiot ja yhteentoimivuus -hanke, SoteDigi Oy
jenny.vuollet@sotedigi.fi