26.10.2022

Kolme uutta kehityshanketta toteuttamaan Kestävän kasvun ohjelmaa

DigiFinlandilla on käynnistynyt osana valtiovarainministeriön Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa (RRP) kolme uutta kehityshanketta: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti, Työ- ja toimintakyky -hanke sekä Asiakaspalautteen kansallinen yhtenäistäminen -hanke. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -palvelukonseptin tavoitteena on Suomen Kestävän kasvun ohjelman mukaisesti koota tietoa kansallisesti tai kansainvälisesti vaikuttavista toimintamalleista, jotka ovat jo käytössä tai kehitteillä. Hankkeessa kehitetään myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti, joka sisältää alueellisen palvelutarjottimen.

Työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -palvelukonseptin parissa on nyt esiselvitysvaiheessa. Suunnittelun jälkeen tavoitteena on luoda konseptin ja alueellisten palvelutarjottimien sisältö, toimintamallit, näitä tukevat ratkaisut ja tarjota käyttöönoton tuki hyvinvointialueille. Lopputuloksena syntyy toimeenpanosuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Kehitys- ja käyttöönottovaiheessa vuosina 2023–2025 tehdään palvelukonseptin mukaiset digitaaliset ratkaisut sekä niitä tukevat integraatiot ja otetaan ratkaisuja asteittain käyttöön hyvinvointialueilla.

Kehitteillä digitaalinen väline työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin

Työ- ja toimintakyky -hankkeessa kehitetään asukkaalle ja ammattilaiselle yhteinen digitaalinen työväline työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin. Työ- ja toimintakyvyn itsearvioinnin työväline sisältää muun muassa luotettavia testejä, ohjausta, neuvontaa ja mahdollisuuden tiedonvälitykseen. Työ- ja toimintakyvyn hankkeessa pyritään vastaamaan hallituksen Työkykyohjelman tavoitteisiin digitaalisen ratkaisun avulla. Lisäksi tavoitteena on ja hyödyntää yhteiskäyttöisiä komponentteja, jotka ovat jo käytössä DigiFinlandin muissa palveluissa. Tällainen on esimerkiksi kansalaisen vahva tunnistautuminen. Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste Suomessa.

Työ käynnistyi elokuussa 2022 esiselvityksellä, jonka aikana kuvataan jatkokehityksen tavoitteet ja tarpeet yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden ja Työkykyohjelman toimijoiden kanssa. Mukana olevia toimijoita ovat esimerkiksi Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TE-palvelut/KEHA-keskus, Eläketurvakeskus ETK. Varsinainen kehitysvaihe käynnistyy tämän jälkeen. Hyvinvointialueilla tapahtuvan pilotoinnin arvioidaan käynnistyvän loppuvuodesta 2023.

Tavoitteena yhtenäinen tapa kerätä asiakaspalautetietoa sote-palveluista hyvinvointialueilla

Asiakaspalautteen kansallinen yhtenäistäminen -hankkeessa yhtenäistetään tapa kerätä asiakaspalautetietoa sosiaali- ja terveyspalveluista kaikilla hyvinvointialueilla. Hankkeessa tavoitteena on tuottaa laadukasta, vertailukelpoista ja ajantasaista tietoa asiakaskokemuksesta keskeisten sote-palveluiden hyödyksi. Koottua tietoa voidaan hyödyntää laajasti kansallisessa arvioinnissa, ohjauksessa ja seurannassa sekä hyvinvointialueilla tiedolla johtamisessa.

Hankkeessa tietosisältömäärityksistä vastaa THL. DigiFinlandin tehtävänä on varmistaa, että tietosisällöt tulevat osaksi vähimmäistietosisältövaatimuksia ja vastaavaa säädöstä. Lisäksi DigiFinland toteuttaa tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmän, jota kautta kerätty tieto on eri toimijoiden käytettävissä. Tulokset asiakastyytyväisyydestä päivittyvät myös kansalaisten saataville julkiseen tietoverkkoon.

Hyvinvointialueet voivat hakea RRP:n rahoitusta DigiFinlandin yhteiskehittämiseen ja tulevan ratkaisun pilotointiin loppuvuodelle 2023.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Lue lisää ohjelmasta (vm.fi).

Euroopan union logo: Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU

Lisätietoja:

Jenny Vuollet, johtaja, Hankkeet ja kehitys
jenny.vuollet@digifinland.fi

Juho Ylä-Rotiala, kehityspäällikkö
juho.yla-rotiala@digifinland.fi

Jaakko Pentti, johtaja, tietojohtaminen
jaakko.pentti@digifinland.fi

Johanna Lassila, projektipäällikkö
johanna.lassila@digifinland.fi