01.10.2021

Kohti terveydenhuollon tietojärjestelmien kansallista yhteentoimivuutta

Sote-uudistuksen myötä erilaisten järjestelmien ja sovellusten yhteentoimivuus nousee entistä tärkeämmäksi. DigiFinland laatii yhdessä HL7 Finlandin kanssa määrittelyä, jonka avulla hyvinvointisovellukset voivat siirtää tietoja potilastietojärjestelmiin. Työ mahdollistaa tulevaisuudessa ammattilaisille parempia työkaluja, säästää resursseja sekä sujuvoittaa asukkaiden tietojen löydettävyyttä ja ajantasaisuutta.

Hyppimistä ja tietojen siirtämistä eri järjestelmien välillä, vastaanotoilla ja etäasiointien yhteydessä. Samojen asioiden kysymistä uudelleen ja uudelleen sekä rikkonaisten ja katkonaisten palvelupolkujen kanssa kamppailua. Tällaista sote-ammattilaisen arki on usein tietojärjestelmien viidakossa. Osaan ongelmista on mahdollista etsiä ratkaisuja organisaatio- ja hallintorakenteita muuttamalla, mutta myös teknologisella kehityksellä on merkittävä rooli haasteiden taklaamisessa.

Edellä kuvatut ongelmat eivät ole terveydenhuollossa uusia, mutta erityisesti sote-uudistuksen myötä erilaisten järjestelmien ja sovellusten yhteentoimivuus nousee entistä tärkeämmäksi. Tärkeys korostuu luotaessa asukkaille yhtenäisiä ja helppokulkuisia palvelupolkuja.

Ratkaisujen löytämiseksi olemme DigiFinlandissa tänä vuonna tehneet yhteistyötä HL7 Finlandin kanssa kertomusintegraatio-nimellä kulkevassa projektissa. Sen tavoitteena on, että terveydenhuollon käytössä olevat hyvinvointisovellukset pystyisivät luomaan herätteitä potilastietojärjestelmiin ja tuottamaan tietoa asiakkaista ja potilaista järjestelmiin saumattomasti sekä ammattilaisen näkökulmasta vaivattomasti.

Apua ammattilaisten työhön

Käytännössä ammattilaisen ei enää tarvitsisi vahtia hyvinvointisovelluksista esille nousevia tapahtumia ja siirtää hoidon kannalta oleellisimpia tietoja käsin, vaan jatkossa tieto ammattilaisen käsittelyä vaativista tapahtumista tulisi suoraan potilastietojärjestelmään. Samalla olisi mahdollista täydentää tarvittavat tiedot rakenteisesti tai tekstimuotoisena tarpeesta riippuen. Määrittely on askel kohti maailmaa, jossa ammattilainen voisi hallinnoida kaikkia käsittelyä vaativia tapahtumia yhden järjestelmän kautta ja hyödyntää täysmääräisesti hyvinvointisovellusten tarjoamaa tietoa osana hoitoa. Projektin yhteistyökumppani HL7 Finland on kansallinen terveystietojen digitalisaatiota edistävä ja yhteensopivuuden mahdollistava yhdistys.

Projektin tavoitteena on teknisestä näkökulmasta laatia kansallinen rajapintamäärittely erilaisten sovellusten ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien tiedonvaihtoa varten. Projektin määrittelytyö on edennyt syksyllä 2021 vaiheeseen, jossa esiselvittelyistä muotoutuu varsinaista rajapintamäärittelyä.

Kansainvälistä edelläkävijyyttä

Projektin tavoite on kansainvälisestikin melko ainutlaatuinen. Vastaavaan aihepiiriin projekteja maailmassa on vain muutamia, pääasiassa Amerikassa. Hollannissa tätä työtä on myös tehty jonkin verran ja saimmekin apua kansalliselta terveydenhuollon tiedonvälitykseen erikoistuneelta järjestöltä. Heidän laatimansa rajapintamäärittely potilassiirtoja varten oli hyvä lähtökohta kansallisen rajapintamäärittelyn toteuttamiseksi. Yhteistyö on sujunut saumattomasti ja ensimmäiset versiot tulevasta määrittelystä tulevatkin pohjautumaan hollantilaisen kumppanimme määrittelyyn.

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi teemme jatkuvasti yhteistyötä asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajien kanssa, jotta määrittely olisi kaikin puolin hyväksyttävä ja toteutuskelpoinen. Yhteentoimivuuden näkökulmasta eri toimijoiden välinen yhteisymmärrys ja luottamus on erityisen tärkeää ja näitä periaatteita sekä HL7 Finland, että DigiFinland haluavat määrittelyä laatiessa noudattaa. Tulevaisuudessa tavoitteena on saada myös palveluita tarjoavien sovellusten näkökulmaa paremmin esille.

Vaikka projektityö etenee hyvin teknisissä merkeissä, on työn lopullinen tavoite kirkkaana mielessämme: tiedonsiirron mahdollistamisen myötä ammattilaisella on jatkossa käytössään helpompia ja kestävämpiä tapoja seurata asukkaiden yhteydenottoja ja kotona olevien potilaiden tilannetta.

Markus Suonpää
Tekninen asiantuntija, DigiFinland