26.09.2023

Kansainvälistä yhteistyötä Cirrus-hankkeessa

Syyskuussa järjestetty EURITAS Summit -tapahtuma kokosi pilvipalveluasiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa. Tapahtumassa kuultiin uusimmista kehitystrendeistä liittyen tekoälyyn ja sen sovelluksiin julkisella sektorilla, vastuullisuuteen digitalisaatiossa sekä pilvistrategioihin ja palveluihin.

EURITAS Summit -tapahtumassa verkostoiduttiin ja tiivistettiin yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Puheenvuorojen teemoina tapahtumassa olivat esimerkiksi suvereeni pilvi ja tekoäly. Cirrus-hanketta tapahtumassa edustivat DigiFinlandin hankepäällikkö Anssi Virtanen ja valtiovarainministeriön projektipäällikkö Jyri Vuorikallio.

”Tietosuoja-asetuksen haasteiden ratkaisemisessa Suomi on edistynyt hyvin Euroopan tasolla. Pääsimme keskusteluissa tuomaan esille Suomen näkökulmaa ja niitä tietosuoja-asetukseen liittyviä haasteita, joita olemme Cirrus-hankkeessa löytäneet”, kertoo Cirruksen hankepäällikkö Anssi Virtanen.

Cirrus-hankkeessa tehdään yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Hankkeessa hyödynnetään muun muassa Euroopan komission luomaa julkisen hallinnon pilvipalveluiden vaatimustenmukaisuuskriteeristöä (MSCCG-kriteeristö). Kriteeristö on tukena Cirrus-hankkeessa, kun pilvipalveluiden tarjoajan sopimusehtojen täyttymistä arvioidaan.

Kuva Jyri Vuorikallio

Oppeja onnistuneesta eurooppalaisesta pilvihankkeesta

Cirrus-hankkeessa on alusta asti otettu mallia hankkeen totutukseen muualta Euroopasta. Esimerkiksi Hollannissa on toteutettu Cirrus-hanketta vastaava hanke onnistuneesti aikaisempina vuosina. Yhteydenpito Hollannin oikeus- ja turvallisuusministeriöön on ollut säännöllistä.

”Olemme voineet hyödyntää heidän oppejaan ja huomioitaan. Tämänkaltainen yhteistyö on hankkeen onnistumisen kannalta merkittävää”, kertoo valtiovarainministeriön projektipäällikkö Jyri Vuorikallio.

Meneillään neuvottelut pilvitoimittajien kanssa

Cirrus-hankkeessa käydään parhaillaan neuvotteluja pilvitoimijoiden kanssa. Hankkeen työ tiivistyy kohti vuodenvaihdetta. Loppuvuoteen mennessä tavoitellaan tietosuojan teknisten ja sopimustarkennuksia koskevien neuvottelujen päättämistä. Neuvottelujen tavoitteena on selkiyttää ja edistää julkisen sektorin pilvialustojen käyttöedellytyksiä.

Cirrus-hankkeen tavoitteena on edistää julkisen hallinnon pilvisiirtymää tuomalla tukea ja ratkaisuja tietosuojan varmistamiseen.

EURITAS Summit -tapahtuma 2023 ohjelma.

Lisätietoja:

Anssi Virtanen
Hankepäällikkö
anssi.virtanen@digifinland.fi