08.09.2021

Ihmiskeskeisen tiedolla johtamisen sovellus ”Mun ripari” pääsi rippikoululaisten testattavaksi

DigiFinland Oy:n AuroraAI-verkon käyttöliittymäratkaisujen kehittäminen etenee. Mun ripari -sovelluksen protoa testattiin rippileireillä Oulussa ja Mikkelissä. Sekä sovellusta testanneet nuoret että mukana olleet organisaatiot kokivat sovelluksen kehittyvän juuri oikeaan, kohderyhmää aidosti kiinnostavaan ja palvelevaan suuntaan.

DigiFinland Oy kehittää ”Ihmiskeskeisen tietojohtamisen kokonaisratkaisu” -nimeä kantavassa hankkeessaan käyttöliittymäratkaisuja osana Valtiovarainministeriön (VM) AuroraAI-tekoälyohjelmaa. Hanke jakautuu kahteen osa-alueeseen: AuroraAI-chatbot-ratkaisu tuottaa dialogisia käyttöliittymiä ja Mitä minulle kuuluu (MMK) -ratkaisu tuottaa tiedolla johtamisen käyttöliittymäkokonaisuuden. Molemmat osa-alueet tuottavat yleispätevän ja avoimesti hyödynnettävän teknologiamallin teknisine ja sisällöntuotannon työkaluineen sekä valmiita referenssisovelluksia.

Hytebotti-referenssisovellusta (ensimmäinen AuroraAI-chatbot-teknologiaa hyödyntävä sovellus) rakennetaan tukemaan Väestöliiton Poikien Puhelimen ja Diakonissalaitoksen Vamoksen yläkouluikäisille nuorille suunnattua palvelutarjontaa. Mun ripari -sovellusta työstetään MMK-kokonaisuudessa palvelemaan seurakuntien rippikoululaisia. Kaikilla näillä toimilla valmistaudutaan tarjoamaan ihmiskeskeisen tietojohtamisen kokonaisratkaisu jatkuvana palveluna laajemmin Suomessa vuoden 2023 alusta alkaen. Käyttöliittymät auttavat ihmisiä AuroraAI-verkon palveluavaruuden hyödyntämisessä eri elämäntilanteissa.  Kokonaisuus tukee jatkossa myös eri organisaatioita asiakaskunnan oikea-aikaisemmassa tavoittamisessa sekä vaikuttavammassa palvelemisessa.

Mun ripari -sovelluksen protoa testattiin rippileireillä Oulussa ja Mikkelissä Siili Solutions Oy:n koordinoimana. Testeistä saatiin arvokasta palautetta sovelluksen jatkokehittämiseksi pilotointivaiheeseen sekä lopulta julkista tuotantokäyttöä varten.

Nuoret Mun ripari -sovelluksen kehitystyön keskiössä

Mun ripari -sovelluksessa ideana on lähestyä käyttäjän omaa elämäntilannetta yksi hyvinvoinnin ulottuvuus kerrallaan. Hyvinvoinnin eri osa-alueisiin liittyvät kysymyssarjat auttavat tunnistamaan oman tilanteen ja mahdolliset palvelutarpeet. Testissä kysymykset liittyivät rippikoulun opetussuunnitelmaan ja nivoutuivat osaksi rippikoulun kokonaisuutta.

Käyttäjäkokemuksena sovellus ja sen sisältämä kysymyssarja etenee rippikoulun edetessä vaiheittain kuvitteelliselta leirinuotiolta toiselle. Sovelluksen avulla nuorella on rippikoulun päättyessä parempi käsitys itsestään ja tilanteestaan. Lisäksi nuori saa AuroraAI-verkon palvelusuosittelun kautta eväitä viisaiden ja omaa sydäntä lähellä olevien valintojen tekemiseen tulevina vuosina. Samalla sovelluksen tuottama tieto tarjoaa seurakunnille ja Kirkkohallitukselle anonyymia, ei-yksilöivää tilannekuvaa sekä arvokasta palautetta, jonka avulla ne voivat kehittää toimintaansa sekä palvelutuotantoaan yhä ihmiskeskeisemmäksi.

Käyttäjätesteihin osallistuneiden rippikoulunuorten ja rippikouluisosten mukaan sovellusta ollaan kehittämässä juuri oikeaan, kohderyhmää aidosti kiinnostavaan ja palvelevaan suuntaan. Mun ripari -sovellusta on tarkoitus kehittää ja testata jatkossakin tiiviissä yhteistyössä sekä nuorten että kirkon ammattilaisten kanssa. Kirkkohallituksen johtavan asiantuntijan Sari-Annika Pettisen mukaan kehitystyön keskiössä ovat juuri nuoret.

”Mun ripari on uudentyyppinen nuorten hyvinvointia tukeva palvelu, jonka avulla seurakunnat voivat aiempaa paremmin kehittää rippikoulua ja vahvistaa nuorten hyvinvointia”, kertoo Pettinen.

DigiFinlandin hankkeessa toteutetaan AuroraAI-ohjelman avoimuuden ja ihmiskeskeisyyden periaatteita laaja-alaisesti ja pyritään toimimaan esimerkkinä muille toimijoille, jotka tavoittelevat kytkeytymistä AuroraAI-verkkoon sekä haluavat parantaa oman toimintansa ja palvelutuotantonsa vaikuttavuutta ihmisten todellisten tarpeiden näkökulmasta.

”Älykkäitä digitaalisia ja ihmiskeskeisiä käyttöliittymiä yhteiskunnan palveluihin tehtäessä on ensiarvoisen tärkeää osallistaa loppukäyttäjää kaikissa tuotekehityksen vaiheissa. Tässä on nyt päästy pitkälle lyhyessä ajassa”, toteaa DigiFinlandin AuroraAI-hankkeen vetäjä Pirkka-Matti Alanne.

Syksyn kuluessa Mun ripari -sovellus rakennetaan protosta verkkosovellukseksi ja sitä ryhdytään pilotoimaan rippikoulujen yhteydessä. Samalla Mun ripari -sovelluskehitys tukee koko MMK-ratkaisun muovautumista AuroraAI-verkon navigaattoriksi.

Lisätietoja:

Pirkka-Matti Alanne, AuroraAI-hankkeen vetäjä, DigiFinland

pirkka-matti.alanne@digifinland.fi