28.04.2022

Hyvinvointialueille tukea tiedonhallinta- ja integraatiopalveluilla

DigiFinlandin integraatioiden kehityksen tarkoituksena on edistää integraatiopalvelua laaja-alaisesti tulevaisuuden integraatiotarpeita silmällä pitäen. Integraatioiden kehityksellä vastataan lisääntyviin asiakastarpeisiin sekä taataan tietoliikennemäärien, valvonnan ja suorituskyvyn huomioiminen entistä tehokkaammin.    

Hyvinvointialueet ovat ison haasteen ja muutoksen edessä vuosina 2023–2026 tiedonhallinta- ja integraatiopalveluiden tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan järjestämisen osalta.  

DigiFinland tarjoaa asiakkailleen modernin yhteiskäyttöisen alustan ja teknologiat, jotka kehittyvät asiakastarpeiden mukaisesti ja toiminta-alueen teknologisen kehityksen kärjessä. Alusta ja teknologia palvelevat hyvinvointialueita monipuolisesti niiden tarvitsemalla tavalla. Lisäksi DigiFinlandin tiedonhallinta- ja integraatiopalvelu tukee alueita niiden tarpeiden arvioinnissa ja kehitystiekartan teossa.  

Tiedonhallinnan ja integraatiopalveluiden näkökulmasta hyvinvointialueiden tulee pystyä järjestämään muun muassa seuraavat palvelut kokonaisuus huomioiden: 

 • Terveydenhuollon ja tukipalveluiden tietojärjestelmien integrointi ja API-hallinta, jotta automaatioastetta voidaan prosesseissa lisätä niin sisäisissä kuin ulkoisissa toimintaprosesseissa. 
 • Erilaisten järjestelmien rajapintakerros digitaalisten palveluiden kehittämisen pohjaksi. 
 • Kansalliseen vaatimukseen vastaaminen järjestelmien konsolidointiin liittyen tulee vaatimaan migraatiota ja arkistointia. 
 • Valvonta ja monitorointi tulee toteuttaa tiedonhallinnan ja -siirron osalta. 
 • IT-kulujen leikkaaminen vanhojen järjestelmien tietoja arkistoimalla ja vanhoja järjestelmiä käytöstä poistamalla. 
 • Arkkitehtuuripalvelut, eli kuinka tehdään järkevä tiedonhallinnan kehityksen roadmap hyvinvointialueilla vuosina 2023–2026. 
 • Integraatiot kansallisiin palveluihin, kuten Omaolo (sisältäen esim. Omaolon ajanvaraus), Kanta ja Suuntima. 

Edellä kuvatut asiat eivät ole toisistaan riippumattomia. Hyvinvointialueen näkökulmasta kokonaisuus on järkevää toteuttaa saumattomasti ja siirtymä kohti tarkoituksenmukaista IT-palveluarkkitehtuuria kannattaa tehdä kustannustehokkaasti. Edellä mainittujen palveluiden hallinta ja hankinta kokonaisuutena on järkevää. Esimerkiksi järjestelmiin, jotka tullaan yhdistämään teknisesti, ei kannata kohdistaa merkittäviä uusia, erillisiä integraatiototeutuksia. Sen sijaan siirtymävaihe esimerkiksi poistuvien järjestelmien osalta kannattaa hoitaa esimerkiksi migraatioiden kautta nykyaikaisilla tehokkailla RPA- eli robotiikkaratkaisuilla. 

DigiFinland tarjoaa tiedonhallinta- ja integraatiopalveluita räätälöityinä kokonaisuuksina. DigiFinland tuottaa tiedonhallinnan ja integraatioiden alueella lisääntyvästi palvelua, joka koostuu tuotteistetuista ja vakioidusta palvelukokonaisuuksista sekä DigiFinlandin käyttöönottamasta integraatio-, API-, API-hallinta- ja robotiikkateknologioista. Palvelukokonaisuudet jakautuvat palvelukomponentteihin, jotka sisältävät palveluiden tuottamiseen käytettävät prosessit, mallit ja dokumentit.

DigiFinlandin tiedonhallintapalvelut tarjoavat ratkaisuja seuraavanlaisiin tarpeisiin: 

 • Perinteiset integraatiot
  • Tyypillisesti asiakkaan omien järjestelmien välillä tiedostosiirtona
  • Toimialan mukaisia HL7- ja FHIR-integraatioita
  • Usein eräajotyyppisiä, teknisiä avainsanoja mm. ESB, SFTP ja MQ 
 • Reaaliaikaiset integraatiot 
  • Esim. WebServices, SOAP, REST
 • Dataintegraatiot
  • Analytiikan/Business Intelligence -tarpeisiin 
  • Tyypillisesti eri työkaluilla (Extract, Transfer, Load, ETL) 
 • API-palveluiden tuottaminen ja hallinta
  • API-rajapintojen toteutus, kuten REST API  
  • APIen hallinta ja julkaisu (käytönhallinta, tiedottaminen, ohjeistus, elinkaari yms.)
 • Tapahtumapohjaiset ratkaisut (event streams)
  • Oma event-teknologia tapahtumien välittämiseen 
 • Prosessiautomaation ratkaisut sisältäen RPA 
  • Automaattiset tai ihmisen tekemiä välivaiheita sisältävät tehtävänkulut

Kokonaisuutta edistetään yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat mm. Digia ja Red Hat. DigiFinlandin integraatiotiimi auttaa mielellään integraatiopalveluihin liittyvissä kysymyksissä. 

Lisätietoa: 

integraatiot@digifinland.fi