19.12.2023

Hyvinvointialueiden tietojohtamisen kehittämistä tukenut Virta-hanke päättyy vuoden 2023 lopussa

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Virta-hanke on päättymässä. Hanke on toteutettu vuosina 2020–2023. Hanke oli osa kansallista tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan Toivo-ohjelmaa huhtikuuhun 2023 saakka. DigiFinland on tehnyt Virta-hankkeessa tiivistä yhteistyötä kaikkien hyvinvointialueiden ja ison kansallisen toimijajoukon kanssa.

Virta-hankkeen keskeisinä tavoitteina on ollut mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä. Pidemmällä aikavälillä tietoon perustuva päätöksenteko johtaa oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun palveluun asukkaille ja sitä kautta parempaan vaikuttavuuteen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut edistää hyvinvointialueiden johtamisen sekä kansallisen arvioinnin ja ohjauksen tietosisältöjen yhtenäisyyttä. Isoina tavoitteina ovat olleet myös hyvinvointialueiden ammattilaisten kertakirjaamisen periaatteen toteutuminen, päällekkäisen tiedon tuottamisen velvoitteen välttäminen ja se, että erillistiedonkeruista voitaisiin luopua, jotta hyvinvointialueiden eri ammattilaisten aikaa säästyisi perustehtävien tekemiseen.

Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin hyvinvointialueiden tietojohtamisen kyvykkyyksien arvioinnit ja valmisteltiin niiden pohjalta alueelliset kehittämissuunnitelmat. Hankkeen aikana on järjestetty useita koulutuksia järjestämistehtävään ja tietojohtamiseen liittyen. Hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä valmisteltiin välineitä järjestämistehtävän tiedolla johtamiseen järjestämislain 29§:n mukaisesti.

Lopputuloksina syntyi raportoinnin ja analytiikan käyttötapauskuvaukset ja käsitemallit sekä tarvittavat palveluluokitukset ja segmentoinnin periaatteet. Näiden avulla hyvinvointialueet voivat tuottaa johtamisessa tarvitsemaansa tietoa. Hankkeessa luotiin Virta-arkkitehtuuri tukemaan tietosuojan ja -turvan toteutumista tietojohtamisen valmisteluissa. Lisäksi tuotettiin mm. A3-malli tietojohtamisen toteutusten tueksi. Hankkeen päätyttyä hyvinvointialueet saavat käyttöönsä tietomalli-Excelin, jossa on kuvattuna koko indikaattorikokonaisuus sekä tietomallin näkökulmasta, että vähimmäistiedoittain. Valmisteltu Virta-tietojohtamisen käsikirja tukee johtamista kuvaamalla tietotuotannon teknistä ratkaisua yleisellä tasolla.

Virta-hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä kaikkien hyvinvointialueiden ja ison kansallisen toimijajoukon kanssa. Hankkeeseen sisältyi myös koordinaatiotehtävä. Koordinaation yhtenä tarkoituksena oli huomioida valmistelussa muu meneillään oleva kansallinen työ ja samalla varmistaa, että hyvinvointialueille koituisi mahdollisimman vähän päällekkäistä työtä eri kansallisten toimijoiden taholta.

Hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden iso panos työhön on ollut loistava. Kiitämme lämpimästi kaikkia työhön osallistuneita arvokkaasta työpanoksestanne ja antoisasta yhteistyöstä.

Rauhallista joulua ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle!

Virta-hankkeessa syntyneet tuotokset löytyvät tammikuusta 2024 eteenpäin tälle sivulle koottuna.