01.03.2022

Hoidonperusteet.fi – laatua ja tehokkuutta hoidon tarpeen arviointiin 

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu, avoin ja maksuton Hoidonperusteet.fi-palvelu julkaistiin joulukuussa 2021. Hoidonperusteet.fi tukee terveydenhuollon ammattilaista kiireellisen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa asukkaan ilmoittamien oireiden pohjalta. Palvelu toi kansalliset kiireellisen hoidon perusteet helposti käytettävään muotoon. 

Hoidonperusteet.fi-palvelu perustuu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemiin valtakunnallisiin yhtenäisiin kiireellisen hoidon perusteisiin lapsille ja aikuisille. Palvelu on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ja sitä voidaan käyttää apuna puhelimessa tai kasvotusten tapahtuvassa hoidon tarpeen arvioinnissa. 

Kehitystyön keskeisenä tavoitteena on ollut luoda helppokäyttöinen, saavutettava ja tietoturvallinen ratkaisu, jonka suorituskyky riittää samanaikaisten käyttäjien suureen lukumäärään ja joka mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin. Palvelu ei itsessään tee päättelyä vaan tukee ammattilaisia suositusten antamisessa. 

Kansallisten suositusten tuominen helppokäyttöiseen muotoon mahdollistaa asukkaiden tasalaatuisen ja luotettavan kiireellisen hoidon tarpeen arvion. 

Hoidonperusteet.fi-palvelun kehittäminen jatkuu ja palvelusta julkaistaan monipuolisempi versio syksyyn 2022 mennessä. Tulevassa versiossa käyttäjäorganisaatioilla on mahdollisuus mm. omien alueellisten hoitopaikkatietojen ja -käytäntöjen lisäämisen palveluun. Näin palvelu kehittyy alueelliset käytännöt huomioivaksi hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjauksen työkaluksi. 

Hoidonperusteet.fi on ammattilaisten pitkään toivoma ja odottama palvelu, ja kehitystyössä on huomioitu todellisten käyttäjien tarpeet ja toiveet.  

*Hoidonperusteet.fi -verkkopalvelun lääketieteellisen sisällön kehittämisestä ja päivittämisestä vastaa sairaanhoitopiirien akuuttihoidon ammattilaisista sekä muista keskeisistä sidosryhmistä koostuvat asiantuntijapaneelit. DigiFinland koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta lääketieteellisen sisällön päivittämistä.