29.11.2018

Hannu Leskinen: ”Haastakaa meidät – heitelkää ideoita Suomen sote-digitalisaatioon”

SoteDigin hallituksen puheenjohtaja, sairaalaneuvos Hannu Leskinen on ollut rakentamassa yhtiötä sen perustamisesta lähtien eli vuoden ajan. Hän onkin paras henkilö kertomaan, miten SoteDigin alkutaival on sujunut, missä kohden olemme nyt menossa ja mihin suuntaamme seuraavaksi.

Hannu toteaa, että valtio-omistaja on antanut yhtiölle selvän tehtävän toimiohjeessa marraskuussa 2017.

”Kirkkaana tavoitteenamme on leikata sosiaali- ja terveysalan kustannusten kasvua.”

Tavoite on kova, sillä kyseessä ovat merkittävät rahasummat.

”Meidän on kyettävä vastaamaan annettuun tehtävään. Se tarkoittaa asiakaslähtöisiä, kustannusvaikuttavia palveluja ja ratkaisuja. Puhumme toimintatapojen muutoksesta, ja jotta pystymme muuttamaan toimintatapoja, tarvitsemme digitalisaatiota.”

Hannun mukaan SoteDigi on päässyt hyvin vauhtiin ja löytänyt paikkansa sote-toimintakentällä.

”SoteDigin toiminta on käynnistynyt rivakasti, ja yhtiö on hyvässä operatiivisessa kunnossa. Erityisen merkittävää on, että maakunnat ovat nähneet yhtiölle tarpeen ja ne ovat aktiivisesti ottamassa yhtiötä mukaan kehittämiseen.”

Ensimmäinen vuosi on ollut toiminnallinen

Hallituksen rooli on parhaillaan muuttumassa operatiivisesta strategiseksi.

”Toiminnan käynnistyessä viime vuoden syksyllä oli hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten rooli varsin operatiivinen. Tehtävänämme oli saada start up -yhtiö pystyyn kaikkine perustamistoimineen. Toimitusjohtaja Harri Hyvönen aloitti työt toukokuussa, ja nyttemmin minunkin roolini on muuttunut strategisempaan suuntaan. Toimin sparraajana toimitusjohtajalle.”

SoteDigin organisaatio on rakentunut tänä vuonna, ja samaan aikaan on neuvoteltu konkreettisten toimintojen siirtymisestä yhtiöön. Neuvottelukumppaneita on ollut paljon, ja joskus on jouduttu hieman etsimään yhteistä säveltä.

”Ensimmäistä toimintavuotta ovat leimanneet rekrytoinnit ja sadat neuvottelut toimintojen ja kehitysvastuiden siirtymisestä SoteDigille. Alkuvaiheeseen on kuulunut yhteisten näkemysten hakeminen tulevista linjauksista keskeisten kumppaneiden ja ohjaajien kanssa. Alkuunkaan kaikkia neuvotteluja ja vastuiden siirtoja ei ole vielä saatu loppuun, joten niille haetaan edelleen ratkaisuja.”

Keskustellen eteenpäin

Seuraavaksi Hannu tiivistäisi yhteydenpitoa maakuntien kanssa.

”Digiratkaisuja on rakennettava vuoropuhellen. On löydettävä myös työmuodot, joilla yhtiö voi saada mukaan kehittämistyöhön niin alueiden toiminnan kuin digiosaajatkin. Tulevat keskeiset tehtävät määrittyvät alueiden ja valtiovallan kanssa.”

Aloittavalla yhtiöllä ei ole painolastinaan vanhoja kangistuneita käytäntöjä eikä tarvetta kasvaa liian isoksi.

”Yhtiön keskeinen aiottu ominaisuus on ketteryys. Tarkoituksenamme on hankia yhtiöön strategisesti tärkeä kehittämisessä ja hankkimisessa tarvittava osaaminen, ei tehdä isoa tietotaloa.”

Tarve sote-digitalisaation kehittämiselle on olemassa riippumatta siitä, toteutuuko maakunta- ja soteuudistus.

”Toki moni asia saa muotonsa sen mukaan, miten maakuntaratkaisussa käy. Menossa on kuitenkin juuri sellaista kehittämistyötä, jota on syytä ja tarpeen jatkaa.”

Lopuksi Hannu kannustaa yhteistyökumppaneita haastamaan SoteDigiä.

”Osallistukaa aktiivisesti ehdotuksilla ja ideoilla Suomen sote-digitalisaation kehittämiseen. Pistäkää niitä meille. Otamme haasteita vastaan.”

Faktat
Hannu Leskinen
sairaalaneuvos, TtT, h.dr
SoteDigin hallituksen puheenjohtajana 3.10.2017 alkaen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja 2008 – 2018
Kainuun maakuntakokeilun valmistelija ja maakuntajohtaja 2003 – 2008
Pohjois-Pohjanmaan soten valmistelun selvityshenkilö 2016 – 2017
Toiminut vuodesta 2007 alkaen soten valmistelusta vastaavissa kansallisissa työryhmissä