07.09.2018

Hallituksen kärkihankkeessa kehitetty Omaolo siirtyy SoteDigille

Omaolo-palvelu on uusi sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiointikanava, jonka kautta asukas voi muun muassa arvioida omaa hoidon tai palvelun tarvettaan ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelu parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua sekä helpottaa asiakkaiden tiedonsaantia ja ammattilaisten työtä. Palvelu on suunnattu asukkaille, jotka haluavat ja kykenevät sähköiseen asiointiin.

Palvelua on kehitetty ”Omat digiajan hyvinvointipalvelut” (ODA)-hankkeessa Espoon johdolla, 14 kunnan ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Nyt Omaolon ensimmäiset osiot, palveluarviot ja oirearviot, ovat asiakkaiden testattavina Oulussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Helsingissä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Laajempaan käyttöön palvelu saadaan vuodenvaihteessa.

-Sähköisen palvelun rinnalla olemme kehittäneet palveluprosesseja ja miettineet asiakkaiden palvelupolkuja. Laaja yhteistyö 14 eri kuntatoimijan kesken on ollut antoisaa ja myös välttämätöntä, kun kehitetään kansallista palvelua, toteaa Espoon perusturvajohtaja ja ODA-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaJuha Metso.

Omaolo-palvelun siirtyminen  SoteDigille takaa palvelun jatkokehittämisen ja sen levityksen valtakunnallisesti.

-Omaolo-palvelu on oleellinen osa, kun rakennamme kansallisia asukkaan digitaalisia sote-palveluita”, kertoo SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja Harri Hyvönen.

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta siirto varmistaa sen, että hankerahoituksella kehitetty palvelu saadaan jatkuvaan käyttöön ja jatkokehityksen piiriin. Jo hankkeen alkumetreistä lähtien on pidetty tärkeänä palvelun jatkon takaamista ja etsitty pysyvää toimijaa palvelun tuottamiseksi. SoteDigi-yhtiön kanssa aloitettiin siirtoon liittyvät valmistelut heti sen perustamisen jälkeen.

– SoteDigi on reitti, jonka kautta valtakunnallisten järjestelmien ja palveluiden kehitys jatkossa rahoitetaan”, summaa sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen.