22.02.2021

Blogi: Digitalisaatiohyppäys vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä

DigiFinlandilla suunnitellaan ja toteutetaan avoimiin rajapintoihin ja arkkitehtuuriin perustuvien alustojen rakentamista. Tavoitteena on, että ekosysteemin toimijoiden on helppo liittyä syntyviin alustoihin rikastuttamaan tarjontaa. Syntyviä alustoja ovat esimerkiksi Omaoloon ja Kansallisen tietojohtamisen ja tiedonhallinnan alusta.

Digitalisaatiohyppäys vaatii kustannustehokkuutta

Yhteiskunnassamme on meneillään digitalisaatiohyppäyksen luoma muutostilanne – rakennamme uutta digitaalista taloutta. On hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, millaisen pohjan varaan rakennustyötä teemme. Tarvitsemme lujia askelmia, joita pitkin edetä. Vahva pohja syntyy pitkäjänteisen kehittämisen kautta ja ehdottomana tavoitteena on tehdä tällöin viisaita päätöksiä.

Alustaratkaisun elinkaari kostuu esiselvitys-, luonti-, kehitys- ja ylläpitovaiheesta. Erityisesti alustan luontivaiheessa tärkeää on suunnittelutyö, jossa suunnitellaan pohja sille, miten ylläpitovaiheesta tehdään kustannustehokas. Suunnitteluvaihe määrittelee sen, millaisiin kustannusmalleihin alusta johtaa muutamien vuosien päästä. Tähän saakka useat eri toimijat ovat tehneet alustakehitystyötä erillään rakentaen omia alustojaan, jolloin mahdollisesti sama kehitystyö tehdään usean eri toimijan toimesta. Alustan ylläpitokustannukset jäävät tällöin myös yksittäiselle toimijalle maksettavaksi.

Yhteisillä kansallisilla alustoilla pyritään kustannustehokkuuteen ja ennakoitavuuteen. Yksi esimerkki löytyy autoteollisuudesta: Autojen valmistaminen on kallista, joten autoalustat suunnitellaan kerralla hyvin ja samaa alustamallia käytetään mahdollisuuksien mukaan useissa eri automalleissa. Myös alustaratkaisut ja siihen liittyvät palvelut pyritään tuotteistamaan eli rakentamaan asiat kertaalleen hyvin, mutta käyttämään mahdollisimman useasti. Uudelleen käyttö ja keskitetty tuki luovat kustannustehokkuutta.

On hyvä huomata, että yksi alusta ei pysty vastaamaan kaikkiin digitalisaation tarpeisiin, vaan alustoja tarvitaan useampia. Tällöin puhutaan avoimista ekosysteemeistä, jossa alustoja, palvelukonsepteja ja API -palveluita otetaan käyttöön tarpeen mukaan.

Pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä

Avointen valtakunnallisten alustaratkaisujen suunnitteluun liittyy suuri vastuu ja vaatii paljon suunnitelmallista työtä. On tärkeää pohtia erilaisia vaihtoehtoja, arvioida niitä sekä luoda tämän pohjalta erilaisia malleja, jotka takaavat reittejä jatkokehitykseen. Kehitys- ja operatiivisten mallien täytyy tukea edellä mainittua alustatyyppistä palvelukehitystä, jotta kustannustehokkuus voidaan saavuttaa. Hyvänä esimerkkinä toimii Omaolo-palvelu, jossa itse palvelu säilyy täysin samana, vaikka kehitys- ja operatiivinen malli taustalla rakennetaan kustannustehokkaammaksi.

Digitalisaation muutoksenhallintaan liittyy paljon kysymyksiä. Alustat tuovat yleensä vain osan tarvittavista kyvykkyyksistä. Esimerkiksi tiedon hallinnan kypsyystason huomioiminen sekä tarvittavien rajapintojen ja API-talouden mahdollistaminen, vaativat myös omat kehitystehtävänsä. On hyvä muistaa, että pelkkä parhaiden mallien ja alustojen tuominen organisaatioiden käyttöön ei riitä, vaan muutoksen on tapahduttava myös ihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä.

Digiloikan vastaanottaminen vaatii niin teknisten alustaratkaisujen suunnitelmallista kehitystyötä kuin riittävää tukea ja kypsyyttä vastaanottaa muutostilanne. Näin saadaan digitalisaation mukanaan tuomat asiat paljon toimivimmiksi. Kehitetään digitaalisia ratkaisuja tukemaan ammattilaisten ja asukkaiden elämää.

Kirjoittaja

Arto Laurila
Kokonaisarkkitehti

Kokonaisarkkitehtuurin avulla hahmotetaan kokonaiskuvaa liiketoiminnasta ja sen keskeisistä rakenteista, ICT:n peruselementeistä ja siitä, miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa — jotta kehittyvä ja muuttuva liiketoiminta pystyy paremmin saavuttamaan strategiansa ja tavoitteensa.