07.07.2022

Digipalvelut tehostamaan palotarkastuksia ja muuta onnettomuuksien ehkäisytyötä

Pelastustoimelle toteutetaan uusi kansallinen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on tehostaa, yhtenäistää ja tehdä läpinäkyväksi onnettomuuksien ehkäisyn prosesseja, tiedonsiirtoa ja toimintatapoja pelastustoimessa sekä mahdollistaa asiakkaiden sähköinen asiointi. Uudistuksella pyritään parantamaan onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuutta, laadukkuutta ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Tietojärjestelmän odotetaan olevan käytössä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Valvontarekisterin piiriin kuuluvia kohteita, kuten erilaisia kiinteistöjä, kemikaalikohteita ja öljylämmityskohteita, on Suomessa yhteensä noin 2,6 miljoonaa. Pelastustoimessa järjestelmää käyttävät kaikki 22 alueellista pelastuslaitosta, sopimuspalokunnat, sisäministeriö, Pelastusopisto sekä aluehallintovirastot.

Järjestelmäkokonaisuuden toteuttamisen kustannukset ovat arviolta 9,2 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Sisäministeriö toteuttaa projektin yhteistyössä pelastuslaitosten, Pelastusopiston, DigiFinland Oy:n, Valtorin, Vincit Oyj:n ja Sitowise Oy:n kanssa. Tietojärjestelmäprojektin taustalla ovat muutokset pelastustoimen lainsäädännössä ja kansallisessa ohjauksessa, teknologian kehitys sekä viranomaisyhteistyön tiivistyminen.

Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. Pelastuslaitokset ehkäisevät onnettomuuksia palotarkastuksilla ja muilla valvontatoiminnalla sekä ohjaamalla, neuvomalla ja valistamalla asukkaita, yrittäjiä ja muita alueella toimivia ihmisiä.

Lisätiedot:
pelastusylitarkastaja Teemu Luukko, p. 0295 488 455, teemu.luukko(at)govsec.fi
erityisasiantuntija Matti Savolainen, p. 0295 488 286, matti.savolainen(at)govsec.fi
erityisasiantuntija Janne Hartikainen, p. 0295 488 572, janne.hartikainen(at)govsec.fi

Onnettomuuksien ehkäisy on yhteispeliä – Sisäministeriö (intermin.fi)

Sisäministeriö, tiedote 7.7.2022