02.10.2023

Blogi: Digipalvelujen käyttäjät tyytyväisiä palveluihin

Valtioneuvoston teettämän selvityksen mukaan sote-palvelujen asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä digipalveluihin. Selvityksen mukaan laaja käyttäjämäärä kuvastaa vaikuttavuutta. DigiFinlandin Omaolo on yksi laajimmin Suomessa käytössä olevia julkisen terveydenhuollon palveluita. Palveluun ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä sekä ammattilaiset että asiakkaat.

Syyskuussa julkistettiin valtioneuvoston teettämä selvitys osana Digitaalisten palvelujen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa -hankkeen loppuraporttia. Raportti toi esille monia hyviä kehityssuuntia ja vahvisti käsitystä siitä, että kehitämme DigiFinlandin palveluja oikeaan suuntaan.

Yhteenvedossa peräänkuulutetaan palveluiden pitkäjänteistä kehittämistä pistemäisen hankekehittämisen sijaan. Siinä myös todetaan, että on tärkeää, että alueilla tähdätään tilanteeseen, jossa digipalvelut liittyvät tiiviisti ja täydentävät muuta palvelutarjontaa. Samaan aikaan alueiden omien prosessien määrittäminen ja tehostaminen ovat tärkeässä roolissa. Omaolo on kehitetty yhdessä alueiden kanssa systemaattisesti ja integroituvaksi kokonaisuudeksi. Palvelu on nykyisellään kansallinen ja pyrkii osaltaan vähentämään yksittäisiä pistemäisiä ratkaisuja sekä tuomaan laajoja, skaalattavia hyötyjä.

Selvityksen mukaan sote-palvelujen asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä digipalveluihin. Asiakkaille tärkeintä on digipalvelujen saavutettavuus. DigiFinlandin Omaolo-palvelu mainittiin raportissa yhtenä laajasti käytössä olevista palveluista. Omaolo vastaakin hyvin asukkaiden tarpeisiin: Se on käytettävissä aina ja saatavilla 24/7, joten palvelussa voi arvioida luotettavasti omaa hoidon tarvetta ajasta ja paikasta riippumatta. Omaolo-verkkopalvelun saavutettavuus on hyvällä tasolla ja siinä huomioidaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Omaolo, kuten suurin osa DigiFinlandin palveluista, auttaa ”huolen alkumetreillä” ohjaten käyttäjää oikean palvelun äärelle tai antamalla selkeitä ohjeita tilanteeseen. Palveluillamme on merkitystä niin ennaltaehkäisyssä kuin oikeaan suuntaan ohjaamisessa.

Selvityksen mukaan laaja käyttäjämäärä kuvastaa digipalvelun vaikuttavuutta. Omaolo on kattavasti asukkaiden käytössä Suomessa. Yhteensä lähes viisi miljoonaa asukasta saa tarvittaessa yhteyden Omaolon kautta oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen. Palvelun käyttö kasvaa edelleen jatkuvasti, vuoden 2023 alussa Omaolon oirearvioiden kasvu oli 28 % (pl. koronavirusoirearvio). DigiFinlandin palvelussa keskeistä on myös luotettavuus. Omaolo on MDR-asetuksen mukaisesti CE-sertifioitu lääkinnällinen laite. Omaoloa käyttäville asukkaille ja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille merkintä viestii erityisen hyvästä laadusta ja turvallisuudesta sekä niiden dokumentoinnista.

Selvityksen perusteella myös ammattilaiset olivat pääosin tyytyväisiä digipalveluihin. Digipalvelut korvasivat myös aikaisempia työ- tai palvelutehtäviä sekä palveluprosessin osia. Samalla digitalisaatio on tuonut ammattialisille moninaisuutta työnkuvaan. Tekemässämme asiakastyytyväisyyskyselyssä Omaoloa käyttäville ammattilaisille näkyvät samat tulokset kuin valtioneuvoston raportissakin. Omaolon käyttö säästää organisaation resursseja, kun vapautuva työpanos saadaan hyödynnettyä muussa työssä.

Raportti vahvistaa tietoa siitä, että me DigiFinlandissa teemme tärkeää työtä ja tuomme ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan avuksi. DigiFinlandin missiona toteuttaa kansallisia, yhdenvertaisia, haluttuja ja vaikuttavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitalisaation toteutumista julkisella sektorilla. Missio tuo meille merkityksellisyyttä ja luotsaa tulevaan – työmme on tärkeää ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.

Mirva Antila
Toimitusjohtaja
DigiFinland