07.09.2021

DigiFinlandin uusi asiakasyhteistyöryhmä lisää vuoropuhelua

DigiFinland perustaa asiakasyhteistyöryhmän, johon kutsutaan mukaan hyvinvointialueet ja substanssiohjaavat ministeriöt. Asiakasyhteistyöryhmän toiminnalla on tarkoitus tukea aktiivisella dialogilla yhteistyötä sekä palveluiden tarvelähtöisyyttä, suunnitelmallisuutta, yhteentoimivuutta ja vaikuttavuutta.

DigiFinland on lähettänyt nimeämispyynnöt hyvinvointialueille ja substanssiohjaaville ministeriöille syksyllä perustettavaan asiakasyhteistyöryhmään osallistumiseksi. Ryhmään osallistuvat tahot pääsevät vaikuttamaan yhtiön palveluportfolioon. Tällä varmistetaan, että portfolio vastaa asiakkaiden tarpeisiin sujuvia palveluita kehitettäessä. Ryhmän tarkoitus on myös vahvistaa asiakasymmärrystä, rakentaa keskinäistä luottamusta ja mahdollistaa ketterä eteneminen palveluiden kehittämisessä.

Asiakasyhteistyöryhmässä käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:

  • Asiakkaiden tarpeiden kehityssuunnat liittyen mm. sote-uudistuksen toimeenpanoon ja muutokseen
  • Nykyisten ja uusien palvelujen kehittäminen
  • Palvelujen laatu
  • Asiakastyytyväisyys
  • Palveluiden sisältö yhteisten vaatimusten, tarpeiden ja kehityskohteiden näkökulmasta

Asiakasyhteistyöryhmä tukee vuoropuhelua hyvinvointialueiden, yhtiön substanssiohjaavien ministeriöiden ja DigiFinlandin kesken. Lisäksi toiminnan tavoitteena on tukea palveluiden tarvelähtöisyyttä, suunnitelmallisuutta, yhteentoimivuutta ja vaikuttavuutta.

Asiakasyhteistyöryhmän perustamiskokous pidetään lokakuussa 2021. Kuukausittaisten kokoontumisten lisäksi työryhmä työskentelee sähköisesti Teamsin välityksellä.

Lisätiedot: Mikko Malmgren, mikko.malmgren@digifinland.fi, puh. 044 756 2449