29.01.2024

Sähköinen arkistointi tarjoaa vanhojen sote-tietojen tietoturvallista arkistointia – ensimmäisen terveydenhuollon järjestelmän tiedot siirretty Kanta-arkistoon

DigiFinlandin Sähköinen arkistointi tarjoaa vanhojen sote-tietojen asianmukaista ja tietoturvallista arkistointia. Palvelun avulla vanhat sote-tiedot saadaan siirrettyä Kelan Kanta-arkistoon. Sähköinen arkistointi -palvelu toteuttaa tietojen siirtoja nopealla vauhdilla. Ensimmäisen terveydenhuollon järjestelmän tiedot on siirretty kokonaisuudessaan Kanta-arkistoon.

Hyvinvointialueilla on tunnistettu arviolta 850 arkistoitavaa järjestelmää tai tietokantaa, joiden tiedot tulisi arkistoida asianmukaisesti. Parhaiten arkistointi onnistuu arkistoimalla tiedot keskitettyyn kansalliseen Kelan ylläpitämään Kanta-arkistoon, joka täyttää lakien ja asetusten velvoitteet. DigiFinlandin Sähköinen arkistointi -palvelu sai marraskuussa Kanta-sertifioinnin ja palvelun avulla voidaan nyt siirtää tietoja Kanta-arkistoon.

Tällä hetkellä DigiFinland on siirtänyt jo yli puoli miljoonaa asiakkaan asiakirjaa Kelan Kanta-arkistoon. Siirretyt kirjaukset sisältävät sekä terveyden- että sosiaalihuollon tietoja seuraavista järjestelmistä: Healthnet, TEP, Winhit, Lifecare, Proconsona lastenvalvoja, SosiaaliEffica, Acute (työterveyshuolto) ja Effica (työterveyshuolto). Ensimmäisen terveydenhuollon järjestelmän tiedot on siirretty kokonaisuudessaan Kanta-arkistoon ja järjestelmä on arkistoinnin osalta valmis käytöstä poistettavaksi.

Arkistoinnilla saavutetaan säästöjä. Ylläpitokustannukset vähenevät, kun vanhoja tietojärjestelmiä ei tarvitse ylläpitää tietovarantoina. Lisäksi jo olemassa olevaa Kanta-palvelua voidaan hyödyntää entistä kattavammin ilman lisäkustannuksia, sillä tietojen säilyttäminen Kanta-arkistossa sisältyy Kanta-maksuun. Muita arkistoinnin hyötyjä ovat esimerkiksi tietoturvallisuus, tietojen käytettävyys ja tietojen yhteen toimivuus.

DigiFinlandin Sähköinen arkistointi tarjoaa vanhojen sote-tietojen asianmukaista ja tietoturvallista arkistointia. Palvelun avulla vanhat sote-tiedot saadaan siirrettyä Kelan arkistoon asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti. Palvelun muokattavalla rakenteella mahdollistetaan palvelukokonaisuuden muodostaminen alueen tarpeita vastaavaksi. Voisiko Sähköinen arkistointi toteuttaa alueenne arkistointiprojektin? Ole yhteydessä meihin, niin laadimme tarvekartoituksen ja teemme tarjouksen työn toteuttamisesta.

Haluatko kuulla lisää?

Sähköinen arkistointi tiimi
Ville Ketola ja Joosua Honkasalo
sahkoinenarkistointi@digifinland.fi