23.02.2023

DigiFinlandin Sähköinen arkistointi tarjoaa tukea sotetietojen arkistointiin

Sähköinen arkistointi -palvelu tukee asiakasorganisaatioita vanhojen sote-tietojen asianmukaisessa ja tietoturvallisessa arkistoinnissa. Arkistointipalvelua voidaan hyödyntää koko arkistointiprosessiin eli suunnittelusta arkistoon tallennukseen. Palvelua voidaan myös käyttää vain yksittäiseen arkistointiprosessin vaiheeseen.

DigiFinland toteutti vuonna 2021 tietojärjestelmä- ja tietokantakartoituksen, jonka perusteella hyvinvointialueilla tunnistettiin ainakin 850 arkistoitavaa järjestelmää tai tietokantaa. Näiden tietokantojen tiedot tulisi arkistoida asianmukaisesti, jotta järjestelmien ylläpito voidaan tarvittaessa lakkauttaa. Sähköisen arkistointi -palvelun avulla asiakasorganisaatiot (valtio ja alueet) saavat asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti vanhat tiedot arkistoitua, jolloin vanhoista potilas- ja asiakastietojärjestelmistä voidaan tarvittaessa luopua. Hallinnolliset tiedot voidaan arkistoida alueen käyttämään arkistoratkaisuun tai DigiFinlandin omaan vuoden 2023 aikana käyttöön tulevaan Jemma-arkistoon. DigiFinlandin arkistointiratkaisu toteutetaan robotiikkaa hyödyntäen.

Palvelu voidaan hankkia suoraan DigiFinlandilta

Ensimmäiset sähköisen arkistoinnin projektit alueilla käynnistyivät vuoden 2023 alussa. Arkistointiprojektin aloitus on vaivatonta, koska alueet voivat hankkia Sähköisen arkistointipalvelun suoraan ilman kilpailuttamista. Tämä on mahdollista, sillä hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki siirtyivät DigiFinlandin omistajiksi vuoden 2023 alusta.

”Ennen varsinaista arkistointiprojektin käynnistymistä, asiakkaan kanssa selvitetään alueen arkistointitarpeet ja aikataulutavoitteet. Projektin aikana tarvitaan alueen järjestelmäasiantuntijoiden tietämystä ja tämä tulee huomioida aikatauluja suunniteltaessa”, kertoo Sähköisen arkistoinnin asiantuntija Mira Vidén.

DigiFinland ottaa vuoden 2023 alkupuolella käyttöön oman arkistoratkaisun eli Jemma-arkiston. Jemma-arkistoon voidaan arkistoida sote-tietokannoista tiedot, joita ei arkistoida Kanta-palveluun, mutta joita tarvitaan jatkossa. Jemma-arkiston käyttöä voidaan valmistella jo arkistointiprojektien aikana. Vaihtoehtoisesti tietokannasta poiminnan aikana kerätyt tiedot voidaan myöhemmässä vaiheessa siirtää välivarastosta Jemma-arkistoon.

Alueilla mahdollisuus lähteä arkistointipilottiin vuonna 2023

DigiFinlandin Sähköinen arkistointi -palvelu hakee arkistointipilottiin mukaan alueita yleisimpien tietojärjestelmien tietokantojen arkistointia varten. Pilottien aikana kehitetään arkistointiprojektikokonaisuutta ja arkistointiprosessin eri vaiheita yhteistyössä pilottialueen kanssa.

Kiinnostuitko?

Ole meihin yhteydessä sähköpostilla sahkoinenarkistointi@digifinland.fi

Lue lisää Sähköinen arkistointi -palvelusta