31.08.2021

DigiFinland testaa rokotustietojen poimintaa robotin avulla – Tavoitteena rokotustietojen parempi hyödynnettävyys

Suomessa on sadoittain vanhoja, ei-aktiivikäytössä olevia sote-tietojärjestelmiä, joiden sisältämät tiedot tulisi tulevaisuudessa arkistoida asianmukaisella tavalla. Nykytilanteessa näiden järjestelmien tietosisältöjen hyödyntäminen voi olla hankalaa ja tietojen säilyttämiseen liittyä myös riskejä. Arkistointia odottavat sote-tietojärjestelmät sisältävät muun muassa asukkaiden vanhoja rokotustietoja, joiden selvittäminen tulee tarpeelliseksi esimerkiksi tilanteissa, joissa varmistetaan työ- tai opiskelupaikan edellyttämä rokotussuoja.  

DigiFinland Oy on tehnyt vuoden 2021 ajan tiivistä yhteistyötä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Soiten kanssa yhteisessä Sähköisen arkistoinnin pilottiprojektissa. Hyvin sujunutta yhteistyötä päätettiin laajentaa vanhojen rokotustietojen poiminnan testaamiseen. Rokotustietojen poiminnan pilotissa poimitaan vanhat, sähköisessä muodossa olevat rokotustiedot Soiten vanhasta potilastietojärjestelmästä.  

Hajanaisesti sijaitsevien rokotustietojen selvittäminen on nykyisellään haasteellista sekä sote-organisaatioille että asukkaille itselleen.  DigiFinlandin ja Soiten yhteistyöpilotissa etsitään ratkaisuja rokotustietojen parempaan löydettävyyteen terveydenhuollon arjessa. 

“Kun vanhat rokotustiedot saataisiin näkyville, ammattilaisten työ helpottuisi: Asukas pääsisi itse tarkastelemaan omia rokotustietojaan, mikä palvelisi sekä asukasta että ammattilaista”, kertoo Soiten arkistosihteeri Pia Ahlskog.   

Pilotissa testataan rokotustietoja poimivan robotin toimintaa sekä kerätään ymmärrystä työn teknisestä luonteesta ja haastavuudesta. Lähdeaineisto ajetaan tietosisältöä luokittelevan robottitoteutuksen läpi, jolloin aineistosta etsitään ennalta määriteltyjä viittauksia rokotuksiin esimerkiksi rokotteen nimen tai kauppanimen perusteella. Pilotissa saatujen tulosten perusteella arvioidaan mahdollisuudet tulosten jatkohyödyntämiselle. 

Pilotoinnin ensimmäinen vaihe valmistui kesäkuussa 2021, jonka jälkeen arvioitiin muun muassa saadun datan eheyttä sekä hyödynnettävyyttä. Lupaavien tulosten perusteella pilotointia päätettiin jatkaa toiseen vaiheeseen, jossa muun muassa tarkennetaan rokotustietojen poimintalogiikkaa sekä säännöstöjä. Lisätietoja pilotoinnin tuloksista sekä mahdollisesta jatkohyödyntämisestä julkaistaan työn edetessä.   

Lisätietoja  

Laura Välkkilä, projektipäällikkö, Sähköinen arkistointi 

laura.valkkila@digifinland.fi