04.07.2024

DigiFinland Oy ja HUS-yhtymä yhteistyöhön Terapianavigaattori-palvelusta

DigiFinland Oy ja HUS-yhtymä ovat tehneet yhteistyösopimuksen Terapianavigaattori-palvelun tarjoamisesta jatkossa osana DigiFinlandin palveluportfoliota.

Terapianavigaattori on digitaalinen työväline, jonka avulla hoitoon pääsy nopeutuu ja hoitojen vaikuttavuus vahvistuu. Terapianavigaattoriin on sisällytetty kansallisesti käytettyjä ja suositeltuja oiremittareita yleisimpien mielenterveyden ongelmien kartoittamiseen. Mittareiden lisäksi Terapianavigaattorissa kysytään olennaisimmista terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä, kuten mahdollisesta akuutista kriisistä, nukkumisen ongelmista ja koetusta toimintakyvystä. Palvelu on kehitetty HUS:n Terapiat etulinjaan -toimintamallissa.

Terapianavigaattorin teknisestä toteutuksesta vastaa jatkossa DigiFinland ja sisällöistä HUS psykiatria. DigiFinland tulee auditoimaan ja sertifioimaan Terapianavigaattorin MDR 2017/745 mukaiseksi lääkinnälliseksi laitteeksi osana omaa, aiemmin sertifioitua laatujärjestelmäänsä. Tulevaisuudessa Terapianavigaattoria voi käyttää nykyiseen tapaan omana erillisenä palveluna, tai vaihtoehtoisesti osana DigiFinlandin Omaolo-palveluun integroitua versiota.

Yhteistyön avulla vahvistetaan Terapianavigaattorin jatko kansallisesti merkittävänä digitaalisena mielenterveyspalveluna. Yhteistyö käynnistetään heti elokuussa.

Projektia rahoitetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRP) vuosina 2024–2025.

HUS-yhtymä ylläpitää ja kehittää digitaalisten mielenterveyspalveluiden sisältöjä ja tukee niiden käyttöönottoa osana HUS psykiatrian digitaalisten ja psykososiaalisten hoitojen linjan kansallista digitaalisten mielenterveyspalveluiden osaamiskeskusta ja Terapiat etulinjaan -toimintamallia.
Terapianavigaattori-palvelu
Terapiat etulinjaan -toimintamalli

DigiFinland Oy on Suomen valtion, hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän omistama, valtakunnallisesti toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja.
Omaolo-palvelu

Lisätietoja:

Annukka Ruokolainen
Projektipäällikkö
Terapianavigaattori-projekti, DigiFinland Oy
annukka.ruokolainen(at)digifinland.fi

Jan-Henry Stenberg
Linjajohtaja
Digitaalisten- ja psykososiaalisten hoitojen linja, HUS
jan-henry.stenberg(at)hus.fi