20.04.2022

DigiFinland edistämään pilvisiirtymää

Uuden pilvipalveluiden tietosuojan ja julkishallinnon sopimusehtojen kehittämishankkeen tavoitteena on nopeuttaa julkishallinnon pilvisiirtymää vähentämällä ja poistamalla pilvipalveluiden tietosuojaan liittyviä riskejä sekä luomalla julkishallinnon vaatimuksiin yhteensovitetut sopimusehdot. DigiFinland vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoi työtä.

DigiFinland on saanut toimeksiannon valtiovarainministeriöltä vastata hankkeesta, jonka tavoitteena on nopeuttaa julkishallinnon pilvisiirtymää vähentämällä ja poistamalla pilvipalveluiden tietosuojaan liittyviä riskejä sekä luomalla julkishallinnon vaatimuksiin yhteensovitetut sopimusehdot. Hankkeen tehtävänä on pilvipalveluiden tietosuojan määrittäminen julkishallinnossa ja niihin liittyvät sopimusehtojen neuvottelut pilvipalveluiden toimittajien kanssa.

Hanke käynnistyy aikataulun ja osatehtävien tarkentamisella. Hankkeen ydinryhmään kuuluvat DigiFinlandin ja valtiovarainministeriön lisäksi Hansel ja Valtori sekä laajennettuun hankeryhmään Kuntaliitto sekä muita julkista hallintoa edustavia tahoja. Hankkeen omistaa valtiovarainministeriö, joka lähettää eri organisaatioille nimeämispyynnöt hankkeen ohjausryhmän jäsenen nimeämisestä. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen myötä selventyvät eri toimialojen sääntelyiden suhde ja vaikutukset pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Samalla asetetaan reunaehdot mm. pilvipalvelujen laatuvaatimuksille ja pilvipalvelun hallinnalle. Tämä mahdollistaa julkisen sektorin toimijoiden täsmällisempien pilvipalvelustrategioiden laatimisen. Tuotokset tukevat myös julkisia hankintoja tekeviä organisaatioita pilvipalveluhankinnoissa.

”Tämä on erittäin merkittävä luottamuksenosoitus DigiFinlandille. On hienoa koota julkisen hallinnon toimijoita yhteen. Pääsemme tekemään yhteistyötä niin julkisen hallinnon organisaatioiden kuin toimittajien kanssa ja näin edistämään koko julkista hallintoa helpottavia ratkaisuja”, asiakkuuspäällikkö Katja Koskinen hehkuttaa.

”Pystymme hyödyntämään DigiFinlandin laajaa kumppanuusverkostoa tässä hankkeessa, mutta tarkoitus on myös vahvistaa omaa kyvykkyyttä rekrytoimalla uusia osaajia”, kertoo hankkeesta vastaava Janne Ruuska.

Lisätietoja Janne Ruuska, johtaja, yhteiset palvelut, puh. 040 521 1144