25.06.2024

Cirrus-hanke vei kohti turvallisempia julkisia pilvipalveluita

Valtiovarainministeriön asettama ja DigiFinlandin toteuttama Cirrus-hanke tulee päätökseensä kesäkuun lopussa. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää toimintamalleja ja sopimusehtoja, jotka helpottavat julkishallinnon siirtymistä pilvipalveluihin ja minimoivat tietosuojariskit.

Cirrus-hanke keskittyi IaaS- ja PaaS-palveluihin. Sen aikana muodostettiin selkeitä tapoja käsitellä pilvipalveluiden yleisiä sopimusehtoja, riskienhallintaa ja turvallisuutta kansallisella tasolla. Hankkeen aikana palveluntuottajat paransivat omien palveluidensa tietosuojaa, ja osa näistä parannuksista on näkyvissä jopa yhtiötason palvelusopimuksissa ja tietosuojasopimuksissa.

Cirrus-hanke valmistautuu julkaisemaan yleiset periaatteet pilvipalveluiden käytöstä yhdessä neljän merkittävän kansainvälisen palveluntuottajan kanssa. Periaatteet julkaistaan Lausuntopalveluun kommentoitavaksi alkusyksyn aikana.

Keväällä hankkeessa julkaistiin myös tekninen opas, joka tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa pilvipalveluiden tietoturvallisuudesta, mahdollisuuksista, riskeistä ja parhaista käytännöistä. Opas on suunnattu erityisesti organisaatioille, jotka suunnittelevat pilvipalveluiden käyttöönottoa tai jo hyödyntävät niitä. Konkreettisia vinkkejä ja ohjeita pilvisiirtymään voi löytää myös oppaan käyttötapauskuvauksista.

Pilvipalvelut mahdollistavat joustavan ja turvallisen palveluiden kehittämisen, ja julkisen sektorin on tärkeää varautua niiden yleistymiseen. Cirrus-hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, joka tukee julkisen hallinnon pilvisiirtymää. Viime syksynä päivitetyt julkisen hallinnon pilvipalvelulinjaukset ovat myös keskeinen osa tätä kokonaisuutta.

”Cirrus-hankkeen tavoitteet saavutettiin monella tapaa”, Cirrus-hankkeen käytännön läpiviennistä päätökseen vastannut projektipäällikkö Kirsi Janhunen toteaa. ”Hankkeessa on tehty useita kehittämisehdotuksia, joista moni on toteutettavissa kustannustehokkaasti”, hän lisää.

Cirrus-hankkeen päättyessä julkisen hallinnon pilvipalveluiden käytön tukeminen jatkuu valtiovarainministeriön ohjaamana.

Lisätietoja Cirrus-hankkeesta: Cirrus – Pilvipalveluiden tietosuojan kehittämishanke