01.02.2023

Blogi: Viisaasti hyvää hyödyntäen

Suomen sote-kenttä pelastustoimi mukaan lukien järjestäytyi uudelleen 1.1.2023, kun uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Muutos on suuri, ja sen kaikki vaikutukset ovat nähtävillä vasta pidemmän ajan kuluttua. Sote-uudistuksen lisäksi ympärillämme tapahtuu juuri nyt muitakin isoja asioita: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kasvava inflaatio ja odotettavissa oleva julkisen talouden supistukset. Samanaikaisesti väestörakenteemme vanhenee, mutta samalla lääketiede kuitenkin löytää jatkuvasti uusia hoitomuotoja eri tauteihin. Nämä lisäävät painetta kasvattaa terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen kohdistuvia menoja ja löytää palveluiden hyötyjä kasvattavia ratkaisuja.

Uudet hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat tärkeiden tulevaisuuteen suuntautuvien strategisten ratkaisujen äärellä. Miten alueille ohjatulla rahalla saataisiin tuotettua mahdollisimman suurta terveyshyötyä? Organisaatiokeskeisestä ongelmanratkaisusta olisi ideaalimaailmassa hyvä siirtyä kohti potilaan ja asukkaan hoidon sekä tarpeiden kannalta merkityksellistä ratkaisua. Haaste on tärkeä ja suuri, mutta sitä ei saada hetkessä ratkottua.

Digitaalisia ratkaisuja on usein pidetty yhtenä ratkaisuna, joka voi helpottaa hoitoon pääsyä ja kannustaa itsehoitoon. Digitaalisia tuotteita ja palveluita kehitetään Suomessa usealla taholla sekä kansalliseen että alueellisen käyttöön niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Suomalaiset ovat aktiivisia löytämään ja keksimään omia ratkaisuja ja kehittämään ideoita. Kääntöpuolena tästä on päällekkäinen tekeminen, kun parhaat käytännöt tai hyviksi todetut, toimivat ratkaisut eivät leviä. Toisaalta kilpailu on aina paikallaan ja kirittää parempien ja kustannustehokkaampien palveluiden tuottamista.

Niukkoja resursseja jaettaessa Suomessa tulisi katsoa viisaasti kokonaisuutta ja huomioida olemassa oleva hyvä ennen uuden kehittämiseen ryhtymistä. Julkisen ja yksityisten toimijoiden yhteistyötäkään ei saa karsastaa, vaan on löydettävä yhdessä parhaimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

DigiFinland Oy kehittää vaikuttavia, yhdenvertaisia ja haluttuja julkisia digipalveluja Suomeen. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen digitaaliset palvelut ovat yksi ydintoiminnoistamme. Haluamme olla palveluiden tarjoajana hyvä ja luotettava kumppani uusille omistaja-asiakkaillemme sekä valtiolle, joka jatkaa yhtiön omistajana. Tärkein ”asiakas” meille on kuitenkin asukas, jolle haluamme olla tuottamassa sujuvia palveluita oman terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä muiden kanssa. Olemmekin ylpeitä roolistamme Omaolon, Omasuuntiman, Omaperheen, Päivystysavun, Hoidonperusteet.fi ja Kiireellisen hoidon perusteiden tuottajina. Oman vaikuttavuutensa lisäksi palvelut nivoutuvat toisiinsa ja enenevissä määrin myös muiden palveluntuottajien palveluihin. Yhteistyöllä luodaan asukkaille mahdollisimman eheitä palvelupolkuja.

Tehdään se yhdessä!

Kuvassa DigiFinlandin Johtaja, digitaaliset palvelut ja lääketieteellinen johtaja

Leena Soininen
Johtaja, digitaaliset palvelut ja lääketieteellinen johtaja
DigiFinland