01.11.2023

Blogi: Saumattomien palveluprosessien ja yhteentoimivuuden asialla

Aloitin terveydenhuollonpalveluiden portfoliopäällikön -tehtävässä syyskuun alussa. Ensiaskeleet uudessa roolissani olen ottanut verkostoituessani, kartoittaessani toimintakenttää ja pohtiessani rooliini liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Tällä hetkellä keskiössä ovat palveluidemme integroitavuus ja integraatiokyvykkyys, DigiFinlandin sisäisten ja ulkopuolelta tulevien palveluiden nivominen kokonaisuudeksi ja asukkaan näkökulmasta saumattomien palveluprosessien varmistaminen.

Työlleni on määritelty kaksi isoa vastuualuetta: 1) Terveydenhuollon digitaalisten palveluiden strateginen kehitystyö yhdessä ekosysteemiin kuuluvien muiden toimijoiden kanssa ja 2) Terveydenhuollon digitaalisten palveluiden vaatimusten varmistaminen regulaation ja kehittyvän lainsäädännön näkökulmasta. Luodakseni näistä itselleni uskottavan tiekartan, minun on pitänyt pureutua syvemmin siihen mitkä ovat ne tärkeimmät ja kiperimmät haasteet, joihin tartun? Mihin suuntaan terveydenhuollon palveluita tulee kehittää kokonaisuutena?

Olen ehtinyt jo mukaan joihinkin omistaja-asiakkaiden kanssa käytäviin keskusteluihin vastauksia selvittäessäni. Hyvinvointialueiden näennäisestä erilaisuudesta huolimatta haasteet ja ongelmat ovat yhteisiä. Emme halua luoda häiriökysyntää, emmekä rakentaa toisistaan irrallisia palveluita ammattilaisten harmiksi ja asukkaiden eksyttämiseksi palveluviidakkoon. Omaolon ympärille vahvistuva ekosysteemi on luonteva tapa lähteä nivomaan palveluita kohti alustamaisempaa tekemistä, jossa palvelut tarjoavat sekä väylän alueen järjestelmiin, mutta ovat myös käytettävissä suoraan alueiden tarjoamista palvelukanavista ja alustoilta.

Menestys perustuu yhteistyöhön

Norsukin syödään paloissa, joten tämäkin työ on vasta aluillaan. Tässä työssä tärkeimpiä menestystekijöitä ovat yhteistyö ja vuoropuhelu omistaja-asiakkaidemme kanssa. Portfolionhallinta on osa tätä työtä ja varmistaa sen, että asiakkaidemme tarpeet ohjaavat palveluidemme strategisia teemoja ja valintoja. Roolissani vahvistan myös yhteistyötä DigiFinlandin ja yksityisten toimijoiden välillä. Terveydenhuollon toimintakentällä on useita pelaajia ja haluamme olla mukana tekemässä maaleja heidän kanssaan. Uskon kilpailun sijaan yhteistoimintaan ja parhaimmillaan kilpailijasta voi tulla arvokas yhteistyökumppani. Pidän säännöllisesti yhteyttä myös muihin keskeisiin, kansallisiin toimijoihin, jotta voimme huomioida esimerkiksi säädösvalmistelun ja sen ympärillä käytävän keskustelun oikea-aikaisesti.

Portfoliopäällikön rooli DigiFinlandilla on muutakin kuin palveluiden elinkaaren hallintaa ja arviointia. Näen itseni ensisijaisesti sillanrakentajana; me tarvitsemme siltoja, sillä vain ne vievät meidät tehokkaasti yli kuilujen ja kapeikkojen.

Wilma Pietiläinen
Portfoliopäällikkö, terveydenhuollon palvelut
DigiFinland