08.06.2023

Blogi: Ratkaisuja on jo olemassa

Tulevien vuosien ratkaisuja etsitään parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa. Helppoja, taloudelliseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja ei ole monessakaan kokonaisuudessa, sosiaali- ja terveydenhuollon kohdalla ehkä kaikkein vähiten. Ratkaisuja kuitenkin on. Niitä on jo olemassa, niitä voidaan skaalata ja niiden kerrannaisvaikutuksilla voidaan saavuttaa toivottuja hyötyjä.

Näemme terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sektorilla haasteena pahenevan työvoimapulan lisäksi pirstaleisen ja päällekkäisen kehittämistyön. Suomalainen yhteiskunta ei tule selviämään kaikista sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvista haasteista ilman digitaalisia palveluita, joista nykyistä suurempi osa voisi olla koko Suomeen kehitettyjä ja tuotettuja.

Yksi ratkaisuista suomalaisella sote-kentällä onkin digitaalisen palveluiden laajempi ja määrätietoisempi käyttö. Resurssien oikea kohdentaminen ja kasvokkain tapahtuvan hoitotyön ohjaaminen sellaiseen potilastyöhön, jossa se on välttämätöntä, edellyttää toisaalla asioinnin hoitamista digitaalisesti siellä, missä se on mahdollista. Digitaaliset resurssit ovat henkilöstöresurssia selvästi helpommin skaalautuvia. Lisäksi on varmistettava, että valitut digitaaliset palvelut otetaan laajasti käyttöön ja niiden käyttöä osana palvelukokonaisuutta mitataan, toimintaa muutetaan ja kehitetään jatkuvasti. Näin mahdollistetaan palveluista syntyvät säästöt, tehokkuus, jatkuvuus sekä hyödyt suomalaisten terveyden edistäjänä.

Meillä on kokemusta laajasti skaalautuvien digitaalisten palveluiden rakentamisesta. Omistajarakenteemme myötä meillä on myös hyvä näkyvyys eri hyvinvointialueille, ministeriöihin sekä valtionhallinnon muihin toimijoihin ja toimiva yhteistyö heidän kanssaan. Teemme tiivistä yhteistyötä myös eri teknologiatoimittajien ja enenevässä määrin myös sote-sektorin yksityissektorin toimijoiden kanssa sekä edistämme palveluiden yhteen toimivuutta. Liiketoimintamallimme perustuu laajaan yhteistyöverkostoon kaupallisten yritysten kanssa. Näin voimme taata parhaan mahdollisen osaamisen ja joustavuuden omistajiemme parhaaksi.

Poikkeuksellinen tilanne koronaviruspandemian aikaan pakotti suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä sovittuihin toimintatapoihin. Yksi toimivista, tehokkaista ja haasteellisessa tilanteessa auttaneista toimintamalleista oli päätös ohjata suomalaiset testeihin Omaolon koronavirusoirearvion kautta. Määrätietoinen, nopeasti ja johdonmukaisesti luotu koko Suomen kattava toimintamalli omaksuttiin nopeasti ja se auttoi terveydenhuoltoa selviytymään sekä auttamaan asukkaita oireiden arvioinnissa. Nyt on aika hyödyntää saatuja oppeja!

Tehdään se yhdessä!

Mirva Antila
Toimitusjohtaja
DigiFinland