04.12.2020

Blogi: Koronavilkku syntyi tiukassa aikapaineessa – yhteinen päämäärä kiritti tavoitteeseen

Joulukuussa 2019 Kiinassa todettiin keuhkokuumetapausten aiheuttajaksi uusi, aiemmin tuntematon koronavirus. Alkuvuonna 2020 COVID-19-pandemia levisi nopeasti ja ensimmäinen tartunta todettiin Suomessa tammikuun lopussa. Kevään aikana Suomessa otettiin käyttöön koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi laajat rajoitustoimenpiteet, joiden avulla viruksen leviäminen saatiin kuriin ja kesän aikana tilanne oli melko rauhallinen.

Viime päivät on saatu taas huolestuneena lukea ja kuunnella uutisia koronaviruksen leviämisestä Suomessa. Tartuntatilanne on muuttunut osalla alueista kolmivaiheisella asteikolla pahimpaan eli leviämisvaiheeseen. Toistaisesti Suomen tilanne on moneen muuhun Euroopan maan tilanteeseen verrattuna melko hyvä. Seuraavat viikot näyttävät meille, mihin tilanne kehittyy ja pystymmekö me suomalaiset rauhoittamaan tautitilanteen pahenemisen yhteistyöllä ja noudattamalla rajoituksia. Nyt tarvitaan kaikkien panosta ja sitä sisukkuutta, mitä meillä suomalaisilla on. Toivotaan, että yhteinen päämäärä taudin lannistamisessa on niin vahva, että onnistumme parantamaan tilanteen kuten keväällä. Jokainen ymmärtää oman osuutensa päämäärän tavoittamisessa ja siinä, että päämäärään ei päästä, jos kaikki eivät ole mukana talkoissa.

Koronavilkku syntyi tiukassa aikapaineessa

Koronavilkku on yksi keino, jolla on pyritty auttamaan koronaviruksen leviämisen hallinnassa ja tartuntaketjujen katkaisun tehostamisessa. Koronasovellusta koskeva laki tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta astui voimaan 31.8.2020. Laki velvoittaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarjoaa kansalaisille tietojärjestelmän, jonka tarkoituksena on tavoittaa koronavirukselle mahdollisesti altistuneet henkilöt. Koronavilkku julkaistiin sovelluskauppoihin 31.8.2020 ja päivässä sitä oli ladattu yli miljoona kertaa. Reilun kahden kuukauden kuluttua julkaisusta Koronavilkkua oli ladattu 2,5 miljoona kertaa. Luvut puhuvat puolestaan.

Koronavilkku-hanke toteutettiin uskomattomassa ajassa keskellä kesälomakautta. Projektiryhmän yhteinen tahtotila saada koronataisteluun mobiiliapplikaatio avuksi, oli onnistumisen edellytys. Myös periksiantamattomuus, positiivinen asenne, yhteen hiileen puhaltaminen ja ratkaisukeskeisyys mahdollistivat hankkeen valmistumisen lain antaman reunaehdon puitteissa reilussa kolmessa kuukaudessa.

Yhteinen päämäärä yhdisti toimijat

Koronavilkku-tuotteen omistaa THL. Solita vastaa mobiilisovelluksesta ja taustajärjestelmän toteutuksesta, Kela sen taustajärjestelmän ylläpidosta ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Koronavilkkua koskevista reunaehdoista ja linjauksista. Myös DigiFinland on ollut tiiviisti mukana Koronavilkku hankkeessa. Olemme vastanneet terveydenhuollon ammattilaisen avauskoodin anto -käyttöliittymän toteuttamisessa ja DigiFinlandin Omaolo-palvelu toimii sähköisenä kanavana Koronavilkun kautta mahdollisen altistumisilmoituksen saaneille. DigiFinland on vastannut ammattilaisen käyttöliittymän koulutuksista ja käyttöönotoista sekä ollut mukana määrittelemässä toiminnallisia ja teknisiä määrityksiä.

Koronavilkun ja sen taustajärjestelmän, ammattilaisen käyttöliittymän ja terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen sekä viestintä toteutettiin lyhyessä aikataulussa tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen asettamissa raameissa. Terveydenhuollon ammattilaisilla on ollut myös merkittävää rooli hankkeen onnistumisen kannalta. Terveydenhuollossa jouduttiin miettimään Koronavilkun mukana tuomat toiminnalliset käytännöt reilun kuukauden aikana.

Aikataulu- ja onnistumispaineista sekä hankkeen laajuudesta huolimatta kehitystyötä tehtiin erittäin hyvällä motivaatiolla ja yhteishengellä, toisia auttaen ja toisen asiantuntijuutta ja osaamista kunnioittaen. Monitoimijamalli ei ollut tässä esteenä tai hidasteena, vaan kaikilla toimijoilla oli yhteinen päämäärä ja yhdessä tekemisen meininki. Koronavilkku vaati myös DigiFinlandin Omaolotiimiltä joustoa ja venymistä ja meillä lähdettiinkin yhteisvoimin kehittämään yhteistä hyvää. On ollut upeaa olla mukana huippuasiantuntijoiden kanssa viemässä tärkeää hanketta onnistuneesti eteenpäin.

Tässä vaiheessa on aika kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita henkilöitä, DigiFinlandin asiantuntijoita, terveydenhuollon ammattilaisilla ja suomalaisia Koronavilkun hyvästä vastaanotosta. Yhteistyössä on voimaa! Toivotaan, että meidän suomalaisten yhteistyön voima näkyy myös tässä koronataistelussa loppuun asti.

Kirjoittajat

Virpi Jäntti
projektipäällikkö, Omaolo

Pia Pehrsson
projektipäällikkö, Koronavilkku

Eteenpäin ajavana voimana meillä on sujuvoittaa asukkaan ja ammattilaisen arkea sekä edistää terveydenhuollon digitalisaatiota ja siihen liittyviä toiminnallisuuksia. Kaiken keskiönä on asukas.