05.04.2023

Blogi: Kilpailu osaajista

Strategisesti tärkeimmällä osa-alueellamme olemme osa kovaa kisaa. Tuossa kilpailussa tavoitteiden on oltava kirkkaita, peruskunnon kestävä ja kunnon huipussaan viikosta toiseen. Joukkuehengen eteen on tehtävä töitä parhaasta tiimistä kiinni pitämiseksi. Välineistä, valmentamisesta, huollosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on välttämättömyys. Kisassa parhaista osaajista pärjätään vain aidolla halulla panostaa ihmisiin.

Parhaat osaajat ovat meille ja meidän tarpeisiimme parhaiten sopivia. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä työskentelisi tavoitetilassa yhdestä puusta veistettyjä ihmisiä, päinvastoin. Henkilöstön monimuotoinen tausta ja osaaminen ovat rikkaus ja tuovat ymmärrystä palveluiden kehittämiseen ja erilaisten näkökulmien huomioimiseen.

Jokainen työtekijämme on yhtä arvokas ja yhdenvertaisuus on meille tärkeää, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat meillä osa kulttuuria. Arvojemme mukaisesti osoitamme kunnioitusta ja luotettavuutta kaikessa tekemisessämme. Selvitimme viime vuoden lopulla henkilöstömme kokemusta yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen. Kaikissa teemaan liittyvissä kysymyksissä vastauksien keskiarvo oli yli neljä asteikolla 1–5. Se ei silti tarkoita, ettemmekö voisi kurottaa yhä korkeammalle tälläkin osa-alueella.

Minulle itselleni on rikkaus, että meillä on töissä hyvin erilaisia ihmisiä erilaisilla taustoilla. Ihmisiä, jotka suhtautuvat kunnianhimoisesti omaan työhönsä. Myös työn joustavuus on minulle lisäarvo, kuten monelle muulle yhtiössä. Aito monipaikkaisuus on meille kilpailuetu kisassa osaajista. Itseäni motivoi myös työskentely kehittyvässä, kasvavassa yhtiössä, joka tarjoaa myös ammatillista haastetta ja mahdollisuuden oppia uutta. Nämä ovat meille myös työnantajana vetovoimatekijöitä ja sitoutumista lisääviä ulottuvuuksia. Lisäksi yksi tärkeimpiä sitouttavia tekijöitä työssämme on työn merkityksellisyys: henkilöstömme kokee työnsä erittäin merkitykselliseksi (4,8/5).

Toisinaan yhteinen matkamme jonkun osaajan kanssa päättyy, ainakin toistaiseksi. Järjestämme näissä tilanteissa aina keskustelun, jossa käydään läpi mm. miten työsuhde on sujunut, kehitysehdotukset yhtiön toimintaan ja mahdolliset syyt lähtöön liittyen. Joidenkin kohdalla oman osaamisen kehittäminen vaatii välillä toisenlaisia haasteita, toiselle tiiviimpi lähityö onkin ollut parempi vaihtoehto, joku on saanut vastustamattoman työtarjouksen toisaalta. Keskustelut ovat olleet hyviä ja ne auttavat meitä kehittymään työnantajana. Mahdollisuus kehittää omaa osaamista tavoitteellisesti on yksi havaitsemistamme kehityskohteista ja panostammekin tänä vuonna erityisesti henkilöstön tukemiseen sen osalta.

Visiomme on sujuva ja yhdenvertainen Suomi. Nuoressa yhtiössä jokainen pääsee kehittämään toimintatapoja, prosesseja ja käytäntöjä. Toimintaympäristössämme tapahtuu myös muutoksia, joihin vastaamme yhdessä toimimalla. Kaikkien asiantuntemusta tarvitaan ja kehittämishaluisille, uutta luoville ja toimintaa eteenpäin vieville osaajille on tilaa. Yhteisen vision eteen yhteistyötä tekevät osaajat ovat yhdessä enemmän kuin osaamisensa summa. Joukkue, jossa onnistumisia syntyy osaamisen, yhteistyön, tavoitteellisuuden, kehittämisen, kehittymisen ja arvostuksen summana. Tekemällä se yhdessä.

Kuvassa DigiFinlandin henkilöstöpäällikkö Saara Kujansuu.

Saara Kujansuu
Henkilöstöpäällikkö
DigiFinland