30.03.2021

Blogi: Kansalliset sähköisen asioinnin tukipalvelut sujuvoittamassa sote-ammattilaisten ja kansalaisten arkea

Kansalliset sähköiset tukipalvelut edistävät digitaalisen asioinnin kehittymistä ja yhdenmukaistumista, riippumatta mitä julkista palvelua käytetään kulloinkin. Sähköisen asioinnin tukipalvelut sujuvoittavat ja tukevat niin kansalaisen kuin sote-ammattilaisenkin arkea. Esimerkiksi Suomi.fi-palvelut mahdollistavat sähköisen asioinnin osana sote-palveluprosessia.

Kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen käyttö on tietoturvallista, ekologista, kustannustehokasta ja palvelukokemuksena myös yhdenmukaista eri julkisten asiointien välillä. Sähköisen asioinnin tukipalvelut lisäävät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta ja mahdollistavat paikkariippumattoman asioinnin sekä nopean tiedonvälityksen globaalissa maailmassa. Vaikka sote-uudistus onkin vailla sinettiä, ei sote-alueiden tekemä työ sähköisten tukipalvelujen käyttöönoton edistämiseksi mene hukkaan. Suomi.fi-palvelujen käyttö jatkuu riippumatta sote-uudistuksen aikataulusta.

Vahva tunnistautuminen tuo turvallisuutta

Tietoyhteiskunnan on perustuttava luottamukseen. Kansalaisen luovuttaessa henkilö- ja terveystietojaan sähköisessä asioinnissa, on hänen kyettävä luottamaan, että kumppanina asioinnissa on todellakin oikea ammattilainen. Toisaalta ammattilaisen on kyettävä tunnistamaan kansalainen luotettavasti. Tähän työkaluja tarjoaa Suomi.fi-tunnistus eli vahva tunnistautuminen palveluihin. Sen voi tehdä mobiilivarmenteella, pankin tarjoamilla tunnuksilla sekä henkilö- tai ammattikortilla. Näin kansalainen voidaan tunnistaa luotettavasti esimerkiksi chateissä tai muissa etäpalveluissa kuten lääkärin etävastaanotolle.

Julkiset palvelut yhdessä tietovarannossa vähentää päällekkäisyyttä ammattilaisten työstä
Asiointitarve palveluihin voi yllättää arjessa ja vapaa-ajalla. Vieraalla paikkakunnalla ollessa on tärkeää löytää asianmukaiset palvelut, niiden palveluiden piiriin pääsyn kanavat ja viime kädessä myös asiointipisteet. Nämä tiedot kansalainen näkee vaikkapa Suomi.fi-verkkopalvelun tai organisaation verkkosivujen kautta.

Jotta kaikki olisi ammattilaisen ja yhteiskunnan kannalta järkevää, sote-toimijoita on velvoitettu kuvaamaan palvelunsa palvelutietovarantoon, joka sisältää julkiset palvelut yhdessä avoimen rajapinnan omaavassa tietovarannossa. Sote-organisaatio voi tuoda integraation avulla tiedot palvelutietovarannosta muiden järjestelmien hyödynnettäväksi ja rikastaa tietoa halutessaan. Siksi on tärkeää, että sote-organisaatioiden palvelutiedot on kuvattu palvelutietovarantoon laadukkaasti kaikkine palvelukanavineen, asiointipisteineen ja aukioloineen.

Sote-palveluiden järjestävät ja tuottajat voivat hyödyntää palvelutietovarannon tietoja lukuisiin eri viestinnässä ja palveluohjauksessa eri järjestelmiinsä. Esimerkiksi akuutitkin muutokset palveluissa saadaan päivitettyä yhdellä kirjaamisella palvelutietovarantoon, josta ne siirtyvät palveluohjaustyökaluihin, verkkosivuille, asiointialustan tietoihin ja chatbotteihin. Enää resursseja ei tarvitse käyttää kaikkien järjestelmien päivittämiseen erikseen vaan integraatiot hoitavat asian.

Yhdenmukainen palvelukokonaisuus

Kansalaisen näkökulmasta kansallisten palveluiden käyttö selkiyttää elämää ja mahdollistaa yhdenmukaisen palvelukokemuksen sekä keskittää julkisten viranomaisten palveluita yhteen paikkaan. Enää ei esimerkiksi tarvitse miettiä, mihinkäs palveluun tuleekaan kirjautua löytääkseen kulloiset viranomaisviestit vaan ne ovat saatavilla Suomi.fi-viestinä verkkopalvelusta tai älypuhelimesta Suomi.fi-appin kautta.

Sairastuneen lapsen tai ikääntyneen vanhemman asioita kansalainen voi hoitaa toisen henkilön puolesta-asioinnin avulla, hyödyntämällä Suomi.fi-valtuuksia. Valtuuttaminen on paikkariippumatonta ja reaaliaikaista sekä tarkentaa samalla asian minkä suhteen puolesta asiointi on mahdollista. Puolesta-asiointioikeus tarkistetaan alaikäisen osalta väestötietojärjestelmästä löytyvän huoltajatiedon avulla tai täysi-ikäisen osalta valtuusrekisteriin tallennettuun tiedon avulla. Paperirumbaa skannauksineen ja arkistoineen ei enää tarvita. Kansalaisen näkökulmasta valtuutuksen ajantasaisiuus on tärkeää, muutamalla napin painalluksella sen saa voimaan tai poistetuksi mobiilin avulla.

Kansalliset sähköisen asioinnin tukipalvelut digitalisoivat palveluita ja niiden avulla luodaan ammattilaiselle ja kansalaiselle sujuvampaa arkea.

Kirjoittajat

Piritta Kärki
Projektipäällikkö, Yhteiset palvelut

Tero Mäkiranta
Projektipäällikkö, Yhteiset palvelut

Tuemme osaltamme sujuvan Suomen rakentamista sosiaali- ja terveysalalle etenkin kansalaisten, mutta myös ammattilaisten arjen helpottamiseksi.