19.05.2021

AuroraAI:n uudet käyttöliittymät toteutukseen, palvelujen parempi löydettävyys tuo säästöjä ja lisää hyvinvointia

DigiFinland on siirtynyt huhtikuun puolivälissä AuroraAI-verkon käyttöliittymäratkaisujen kehittämisessä toteutusvaiheeseen. Toteutusvaihe jatkuu vuoden 2022 loppuun.

DigiFinlandin käyttöliittymäratkaisuja kehittävä AuroraAI-hanke kantaa nimeä ”ihmiskeskeisen tietojohtamisen kokonaisratkaisu”. Hanke on osa Valtiovarainministeriön (VM) AuroraAI-tekoälyohjelmaa. DigiFinlandin hanke jakautuu kahteen osa-alueeseen: AuroraAI-chatbot- ja Mitä minulle kuuluu (MMK) -ratkaisuihin.

AuroraAI-chatbot-ratkaisu tuottaa dialogisia käyttöliittymiä. Mitä minulle kuuluu (MMK) -ratkaisu puolestaan tuottaa pelillistetyn tiedolla johtamisen käyttöliittymän. Molemmat osa-alueet tuottavat yleispätevän ja avoimesti hyödynnettävän teknologiamallin sekä valmiita referenssisovelluksia.

”Referenssi-integraatioilla testaamme käytössä olevien teknologiamallien toimivuutta. Näin tarpeelliset näkökulmat on huomioitu ennen kuin kokonaisratkaisu siirtyy jatkuvaksi palveluksi.”, kertoo DigiFinlandin projektipäällikkö Pirkka-Matti Alanne.

Hankinta toteutettiin alkuvuodesta

Kokonaisratkaisun toteuttavien teknisten resurssien julkinen hankinta toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021. AuroraAI-chatbot -ratkaisun tekninen asiantuntemus hankitaan Gofore Oyj:ltä ja MMK-ratkaisun tekninen asiantuntemus Siili Solutions Oyj:ltä. Näiden rinnakkaisten ja toisiaan täydentävien käyttöliittymäratkaisujen sovelluskehitys on nyt täydessä vauhdissa. Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa. DVV toteuttaa AuroraAI-verkon ydinkomponentit: avoimen API-yhdyspinnan, hajautetun profiilinhallinnan, palvelusuosittelumoottorin ja palveluhakemiston.

Ensimmäiset referenssisovellukset yläkoululaisille ja rippikoululaisille

Hankkeen ytimessä on avoin ohjelmistokehitys ja sitä tukeva sisällöntuotanto. Ensimmäiset referenssisovellukset tehdään nyt yläkouluikäisille nuorille ja rippikoululaisille. Käyttäjätestit on tarkoitus aloittaa näissä kohderyhmissä kesällä 2021. Sovellusten varsinainen julkaisu laajemmin tapahtuu kesän päätteeksi.

Yläkouluikäisiä nuoria palveleva AuroraAI-yhteensopiva chatbot-sovellus, työnimeltään Hytebotti, tuotetaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskuksen (STEA), sekä järjestöjen kanssa. Järjestöistä mukana ovat mm. Väestöliitto ja HDL Vamos. Aluksi MMK-sovellus, työnimellä ja luonnehdinnalla ”Kirkon peilinpala osana MMK-palapeiliä”, tuotetaan rippikoululaisille yhteistyössä Kirkkohallituksen, evankelis-luterilaisten seurakuntien ja rippikouluorganisaation kanssa.

Sovellukset ohjaavat oikeiden palveluiden luo

AuroraAI-chatbot -sovellukset ja MMK-sovellus auttavat ihmisiä vastaan tulevissa elämäntapahtumissa ja ennakoimaan tulevaa. Sovellukset tukevat elämänpolulla tarjoamalla informaatiota, auttamalla itsenäisessä ongelmanratkaisussa ja tavoiteasetannassa. Sovellus aktivoi käyttäjää hänen omat lähtökohdat huomioiden.

”Tarvittaessa näiden sovellusten kautta ihmiselle suositellaan ja tarjotaan sujuvaa väylää yhteiskunnan monialaisten digitaalisten ja fyysisten palvelujen äärelle keskeytyksittä sekä vaikuttavasti”, kertoo projektipäällikkö Alanne.

Myös organisaatiot hyötyvät tulevista sovelluksista. Julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat saavat AuroraAI-verkkoon liittymisen kautta uuden tehokkaasti verkottuneen jakelukanavan palveluilleen. Organisaatiot saavat lisäksi tietoa toimintansa edelleen kehittämiseksi ja asiakkaan palvelemiseksi entistä paremmin. Näin säästyy aikaa ja rahaa – ja hyvinvointi lisääntyy yhteiskunnassa.

Pirkka-Matti Alanne
Projektipäällikkö, AuroraAI
DigiFinland Oy

Lisätietoa AuroraAI-hankkeestamme sekä AuroraAI-ohjelmasta.