21.09.2022

AuroraAI-hanke loppusuoralla

Valtiovarainministeriön AuroraAI-ohjelmakausi on loppusuoralla. Samalla päättyy myös DigiFinlandin AuroraAI-hankekausi. DigiFinland on toiminut AuroraAI-ohjelmassa käyttöliittymäpalveluiden toteuttajana.

DigiFinlandin AuroraAI-hankkeessa on toteutettu sovellustehtaiden ensimmäiset versiot, jotka tukevat AuroraAI-palveluverkon muodostumista. Sovellustehtaat on rakennettu tuottamaan ja ylläpitämään AuroraAI-yhteensopivia käyttöliittymäratkaisuja ja ne sisältävät esimerkiksi valmiita käyttöliittymämalleja.

”Käyttöliittymämalleista on mahdollista räätälöidä dialogisia ja pelillisiä elementtejä sisältäviä käyttöliittymiä asiakasorganisaatioiden tarpeisiin AuroraAI-verkkoa hyödyntäen. Tällaisia käyttöliittymiä ovat AuroraAI-chatbot ja pelimäinen MKK (Mitä minulle kuuluu)” kertoo AuroraAI-hankkeen projektipäällikkö Pirkka-Matti Alanne.

Suosittelunäkymässä asiakas saa monialaista palveluohjausta

Sovellustehtaissa on teknisen kehityksen ja käyttöönoton työkalujen lisäksi asiakasorganisaation sisällöntuotantoa tukevia työkaluja chatbotin opettamiseksi kyvykkääksi virtuaaliapuriksi ja kyselypelien kysymyssarjojen laadintaan.

”Käyttöliittymissä ihminen kertoo haluamallaan tavalla elämäntilanteestaan ja saa lopulta AuroraAI-verkon palvelujen puitteissa monialaista ohjausta suosittelunäkymässä, joka on työnimeltään MMK Koti”, Alanne kertoo.

Referenssitoteutuksista saadaan tärkeää palautetta sovellusten jatkokehittämiseen

Useita AuroraAI-käyttöliittymäratkaisuja rakennetaan referenssitoteutuksina. Referenssitoteutuksia kehitetään ja mahdollisuuksien mukaan koekäytetään hankekauden loppuun saakka yhteistyössä Suomen evankelisluterilaisen kirkon, sote-järjestöjen, kuntien ja virastojen kanssa.

”Referenssitoteutuksesta saadaan arvokas palaute sovellustehtaiden jatkokehittämiseksi ja käyttöliittymäratkaisujen tuottamiseksi juuri oikeaan tarpeeseen. Samalla varmistetaan laadukas sovellusten ylläpito sekä riittävä palvelutaso”, Alanne kertoo.

Referenssitoteutukset rakentuvat valittujen elämäntapahtumien ja niihin sopivien palvelukokonaisuuksien varaan – puhutaan ETPK-kokonaisuuksista eli elämäntapahtumapalvelukokonaisuuksista. Tavoitteena on, että AuroraAI-verkon kehittyessä ja laajentuessa ETPK-kokonaisuuksien lukumäärä kasvaa lopulta niin suureksi, että AuroraAI-verkko kykenee palvelemaan monialaisesti, yhteiskunnan palveluja ja palveluketjuja ihmiselle suositellen.

Pyrkimyksenä on myös, että vahvistusoppimisen kautta tarjolla olevien samankaltaisten yhteiskunnan palvelujen välille syntyy aitoa kilpailua, mikä tarjoaa organisaatioille kannustimen parantaa omia palveluja, ihmiskeskeisyyttä vaalien. Näin palvelupeitto paranee asteittain.

Tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

DigiFinland on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa koko hankekauden ajan. Tämä yhteistyö tulee olemaan keskiössä myös jatkossa.

DigiFinlandille muodostuva uusi rooli hyvinvointialueiden digitalisaatiota tukevana kumppanina avaa paljon uusia mahdollisuuksia AuroraAI-teknologian ulottamiseksi myös sote-sektorin tarpeisiin.

Lisätietoja

Pirkka-Matti Alanne
Projektipäällikkö, AuroraAI