30.04.2020

3X10D-elämäntilannemittari apuna hyvinvoinnin järjestelmällisessä seurannassa

Omaolon määräaikaistarkastusten sisältökokonaisuuteen kuuluvaa 3X10D-elämäntilannemittaria lähdettiin tuottamaan Kuopion kuntakokeilussa vuonna 2015, erityisesti kouluterveyden- ja oppilashuollon tarpeisiin. Myöhemmin 3X10D:n käyttö on laajentunut eri organisaatioihin ja sitä voidaan hyödyntää muissakin lasten ja nuorten sekä perheiden prosesseissa huolen tunnistamisen ja puheeksi oton välineenä. Kehittämisessä ovat alusta lähtien olleet mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat Sakari Kainulainen ja Reija Paananen.

Kainulainen ja Paananen:
Nuorten hyvinvointia tulee seurata erityisesti nyt

Koronakriisin seurauksena koulut on suljettu ja nuoret käyvät etäkoulua. Etäkoulun myötä huoli on herännyt erityisesti niistä nuorista, joita tämänhetkinen opetus ei tavoita. Samoin huolta on herättänyt koronakriisin vaikutus nuorten hyvinvointiin laajemmin. On kerrottu nuorten kokemasta lisääntyneestä ahdistuksesta, tulevaisuuden peloista ja yksinäisyydestä. Pelkona on, minkälainen nuorten hyvinvoinnin kriisi meillä on käsissämme akuutista pandemiasta selviytymisen jälkeen.  

Nuorten hyvinvointia tulisi seurata järjestelmällisesti, mutta etenkin näinä aikoina, ja etsiä tukea tarvitsevat nuoret. Vahvaa tukea tulisi tarjota sitä tarvitseville. Näin voitaisiin välttää ongelmien monimutkaistuminen ja tilanteiden kriisiytyminen.  

Omaolossa oleva 3X10D-elämäntilannemittari mahdollistaa sekä yksilön että perheen, mutta myös alueellisen hyvinvoinnin ajantasaisen tilanteen tarkastelemisen. Mittarin lähtökohtana on vastaajan oma näkemys ja kokemus omasta tilanteestaan. 3X10D-elämäntilannemittari koostuu kymmenestä kysymyksestä hyvinvoinnin kannalta oleellisista elämänalueista, ja asteikollisiin kysymyksiin vastaaminen vie ainoastaan muutaman minuutin.  

Mittari on alun perin kehitetty kouluterveydenhuollon käyttöön nuorten kokonaishyvinvoinnin arviointiin ja seurantaan siilot ylittävän työn tueksi, ja sitä voi jo nyt hyödyntää esimerkiksi Omaolo-palvelussa. Sovellus mahdollistaa myös helpon hyvinvoinnin muutosten tarkastelun esimerkiksi tietyn ajanjakson välein.  

Erityisesti näinä aikoina olisi tärkeää tietää, missä mennään. Kuka tarvitsee tukea, minkälaisesta avusta hän voisi hyötyä, ja miten tuki saataisiin sitä tarvitseville. Hyödynnetään nopeasti nyt jo olemassa olevat mahdollisuudet ja kehitetään niitä yhdessä paremmiksi. Nuorten hyvinvointi tänään mahdollistaa myös paremman pandemianjälkeisen huomisen. 

3X10D-elämäntilannemittari tulee Omaoloon kesäkuussa 

3X10D-kyselyä on käytetty ja testattu Omaolon beta-testausympäristössä ja kesäkuun päivityksessä se tulee siirtymään tuotantoon muiden määräaikaistarkastusten sisältöjen kanssa. Asukkaan näkökulmasta prosessi etenee siten, että ammattilainen luo Omaolossa kutsun määräaikaistarkastukseen ja lähettää linkin kyselyyn esimerkiksi sähköpostilla. Asukas (lapsi, nuori, vanhemmat) pääsee linkin kautta täyttämään kyselyn ja sen jälkeen lähettämään tiedot suoraan ammattilaiselle. Näin ammattilaisella on tarvittavat tiedot käytössä jo hyvissä ajoin ennen sovittua vastaanottoaikaa. 

Alueilla, missä Omaolo on jo käytössä, etenee uuden palvelun käyttöönotto organisaation nimetyn Omaolo-vastaavan kautta. Mikäli alueella ei ole vielä käytössä Omaoloa, voi lisätietoja tiedustella Omaolo-palvelun käyttöönottojen projektipäälliköiltä.   

Lisätietoja:

SoteDigi Oy
Leena Latva-Rasku, projektipäällikkö/tuoteomistaja Omaolo
Satu Hurme, projektipäällikkö Omaolo, käyttöönotot

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Sakari Kainulainen, YTT, dos.
Reija Paananen, FT, dos.

— 

​Omaolo.fi on kansallinen, julkisen sektorin, sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, joka ottaa sinut mukaan edistämään terveyttäsi ja hyvinvointiasi yhdessä ammattilaisten kanssa. Omaolo tavoittaa jo yli puolet Suomen asukkaista. Palvelu on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue täältä alueet, missä Omaolo on käytössä » (sotedigi.fi/omaoloalueet)  

Omaoloa kehitetään yhdessä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien sekä SoteDigi Oy:n kesken. Palvelun levittämisestä vastaa SoteDigi Oy. 

Tutustu ja lue lisää: 
Omaolo.fi »