30.10.2020

Tuotantopäivitys Omaolossa: viisi uutta hyvinvointivalmennusta ja -tarkastus sekä uusia sisältöjä englannin kielellä

Omaoloon on tehty 29.10.2020 tuotantopäivitys, jonka myötä palveluun lisättiin uusi hyvinvointitarkastus, viisi uutta hyvinvointivalmennusta ja kohonneen verenpaineen seuranta. Lisäksi Omaolo laajeni uusilla englanninkielisillä sisällöillä. Omaolossa toteutettiin myös yleisiä käytettävyysparannuksia.

Uutena hyvinvointitarkastus 

Uusin Omaolon tuotantopäivitys tuo palveluun hyvinvointitarkastuksen. Hyvinvointitarkastus tuottaa asukkaan nykytilanteesta ja terveydestä sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä riskeistä analyysin. Se tarjoaa ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja ohjaa tarvittaessa avun luo. Tarkastus yhdistelee sosiaali- ja terveyshuollon asiantuntemusta. Asukas saa hyvinvointitarkastuksen käyttöönsä tilanteessa, jossa käytöstä on sovittu ammattilaisen kanssa ja ammattilainen on luonut suunnitelman Omaoloon asukasta varten. 

Viisi uutta hyvinvointivalmennusta Omaolossa 

Uuden tuotantopäivityksen myötä Omaolossa on viisi uutta hyvinvointivalmennusta – yhteensä valmennuksia palvelussa on nyt kymmenen. Omaolon hyvinvointivalmennukset kannustavat hyvinvointia kohentaviin elin- ja elämäntapamuutoksiin. Valmennukset ohjaavat ja seuraavat asukkaan edistymistä suoritettujen tehtävien avulla. 

Asukas voi aloittaa Omaolon hyvinvointivalmennuksen itsenäisesti tai ammattilaisen suosittelemana. Valmennuksia voidaan suositella asukkaalle osana hyvinvointitarkastuksia ja Terveystarkistusta. Terveystarkastus on Kustannus Oy Duodecimin kehittämä ja arvioi elintapoja ja henkistä hyvinvointia sekä antaa kattavan raportin terveydentilasta. Hyvinvointitarkastuksen kautta aloitettujen valmennusten edistymistä myös ammattilainen voi seurata. 

Omaolo.fi:ssä tarjolla olevat valmennukset ovat: Liikuntaohjelma terveysliikkujille, Painonhallinta, Terveyttä edistävä ravinto -valmennus, Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelma ja Univalmennus. Uusina valmennuksina on julkaistu Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -harjoitusohjelma, Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa -valmennusohjelma, Alkoholin käytön vähentäminen, Arjen harmituksen vähentäminen ja Lapsiperheiden valmennusohjelma. 

Kohonneen verenpaineen seuranta 

Omaoloon on lisätty kohonneen verenpaineen seuranta ensimmäisenä pitkäaikaisseurantaan tarkoitettuna sisältönä. Asukas saa seurannan käyttöönsä tilanteessa, jossa käytöstä on sovittu ammattilaisen kanssa ja ammattilainen on luonut suunnitelman Omaoloon asukasta varten. 

Kaikki oirearviot käytettävissä englanninkielisinä

Omaolon kaikki oirearviot ja hyvinvointitarkastus ovat nyt asukkaiden saatavilla englanniksi. Tämän lisäksi Terveystarkastus on Omaolossa käytettävissä englanninkielisenä.

Oirearviolomakkeen englannin kielellä täytettäessä asukkaat saavat aina yleisen ohjeen siitä, pitääkö terveydenhuoltoon hakeutua vai ei. Osalla alueista englanniksi täytetty oirearvio voidaan lähettää Omaolon kautta suoraan ammattilaiselle. 

Lisätietoja 

Johanna Kurki, kehityspäällikkö Omaolo
johanna.kurki@digifinland.fi
050 344 0257

Tutustu ja lue lisää: Omaolo.fi »