25.06.2024

Hyvinvointialueiden tietoturvaosaajia kokoontui tietoturvatapahtumaan

Kesäkuun alussa 5.-6.6.2024 Tampereella järjestettiin tietoturvatapahtuma sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja valtionvarainministeriön toimesta. Tapahtuman käytännön toteutuksesta vastasi DigiFinland. Tapahtuman keskeisiä aiheita olivat hyvinvointialueiden kyberturvallisuuden johtaminen ja viestintä, tarjolla olevat yhteiset kyberturvallisuuspalvelut sekä 18.10.2024 voimaan tulevan kyberturvallisuuslain toimeenpano. Tapahtuma kokosi yhteen tietoturvaosaajia niin sosiaali- ja terveystoimialan, pelastustoimen kuin hyvinvointialueiden hallinnosta.

Tilaisuuden avasi kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, joka korosti digiturvan merkitystä digitalisaation toteuttamisessa. Hän painotti puheessaan, että yhteistyö on keskeistä kyber- ja digiturvan kokonaisuuksien ymmärtämisessä ja toteuttamisessa.

Tapahtumassa kerrottiin saatavilla olevista yhteisistä kyberturvallisuuspalveluista, kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä Digi- ja väestötietoviraston julkisen hallinnon yhteisistä kyberturvallisuuspalveluista. Palveluita ovat esimerkiksi poikkeamien havainnointipalvelut, tilannekuvapalvelut, harjoitukset, verkkokurssit ja verkostoissa tapahtuva yhteistoiminta sekä tuki häiriötilanteissa.

Tapahtumassa järjestettiin työpaja, jossa keskityttiin taloustilanteeseen ja siihen, miten digiturvatyötä tulisi priorisoida. Tilaisuuden yksi päätavoitteista oli mahdollistaa hyvinvointialueiden ammattilaisten välinen keskustelu riskienhallinnasta ja digiturvaratkaisuista. Yleisö oli aktiivista ja tilaisuudesta kerätyssä palautteessa tapahtumasta toivottiin perinnettä.

”Tietoturvan ja kyberturvallisuuden johtaminen on erityisen ajankohtainen aihe. Keskusteluista kävi ilmi, että hyvinvointialueet tarvitsevat tukea siihen, miten saada ylin johto ja yleisjohto sitoutumaan näihin asioihin”, kertoo DigiFinlandin projektipäällikkö Kirsi Janhunen.

Osallistujien palautteista saatu arvosana oli 4,5/5. Ennakkoilmoittautumisella varattavat paikat täyttyivät nopeasti, mikä osoittaa suuren kiinnostuksen vastaavanlaisia tapahtumia kohtaan tulevaisuudessakin.