10.05.2024

DigiFinland tekee tietoalustatyön Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hanke on tilannut tietoalustatyön DigiFinlandilta. Tietoalustaprojektissa syntyvä tietoalustapalvelu mahdollistaa osaamista, koulutusta ja työmarkkinoita koskevien tietojen keräämisen, muokkaamisen, analysoinnin ja jakamisen hankkeen tuottamien palveluiden käyttöön. Työ tietoalustaprojektin parissa on aloitettu. Projekti toteutetaan verkostomaisesti ja monitoimittajaympäristössä.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hanke (2021–2025) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteishanke. Kehittämistyöhön osallistuvat Opetushallitus, KEHA-keskus, korkeakoulut Digivisio 2030 -ohjelman kautta ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa). Hankkeessa rakennetaan valtakunnallinen, digitaalinen palvelukokonaisuus tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä yksilöiden eri elämänvaiheissa ja koko elämän ajan. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan komission elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).

Rakennettava tietoalustapalvelu mahdollistaa osaamista, koulutusta ja työmarkkinoita koskevien tietojen keräämisen, muokkaamisen, analysoinnin ja jakamisen hankkeen tuottamien palveluiden käyttöön. DigiFinlandilta hankittu tietoalustaprojekti sisältää kolme ulottuvuutta: alusta-, tietopalvelu- ja analytiikkaratkaisun. Alustaratkaisu tulee pohjautumaan DigiFinlandin Tietojohtaja.fi-palvelun teknologiaan, infrastruktuuriin, arkkitehtuuriin, tiedonjalostusprosesseihin sekä palvelunhallintaan työkaluineen. Tietopalveluratkaisu tuottaa palveluekosysteemin tarvitsemat tiedonhallinnan ja tietojohtamisen tietopalvelut tietoalustan kautta raakatiedosta tietotuotteiksi. Analytiikkaratkaisu tarjoaa tietopalveluratkaisun johdannaisratkaisuna edistynyttä analytiikkaa esimerkiksi koneoppimisen keinoin.


Lisätietoja:

Pirkka-Matti Alanne
Projektipäällikkö, Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hanke
DigiFinland