04.03.2020

Tutustu tietojohtamisen Virta-hankkeen uuteen verkkosivuun

Virta-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano- eli Toivo-ohjelmaa. Virta-hankkeessa mahdollistetaan maakuntien johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla.

Hankkeessa toteutetaan sote-järjestäjän tietojohtamista tukevia organisaatioriippumattomia ja kansallisesti yhteneväisä tietosisältöjä sekä tuetaan maakuntien omaa palvelutuotannon johtamista. Hanke koostuu maakuntien ja SoteDigin tiiviissä yhteistyössä toteutettavista osaprojekteista.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin Virta-hankkeen uudella sivulla täällä.