04.12.2019

Töissä SoteDigillä: laatupäällikkö Laura Auvinen vastaa laatujärjestelmistä

SoteDigin laatupäällikkönä toimii Laura Auvinen. Työssään hän vastaa SoteDigin ISO 9001- ja ISO 13485-sertifioidusta laatujärjestelmästä ja sen kehittämisestä sekä lääkinnällisiin laitteisiin liittyvästä viranomaisraportoinnista. Ennen SoteDigille siirtymistä Laura työskenteli kymmenen vuoden ajan laatupäällikkönä ammatillisen koulutuksen parissa. SoteDigillä hän aloitti työt lokakuussa 2018.

Millaisia asioita kuuluu tavalliseen työpäivääsi? 

Työpäivieni sisältö vaihtelee paljon eikä yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Suurin osa työajasta kuluu erilaisissa palavereissa. Työviikot sisältävät sopivassa suhteessa uuden suunnittelua, vanhan kehittämistä ja arviointia, katselmuksia, kouluttamista, tukea ja auttamista, kysymyksiä ja kyseenalaistamista, uuden oppimista sekä ennen kaikkea yhteistyötä. Juuri tällä hetkellä eniten työaikaa vie työskentely Omaolo-palvelun MDR-kelpoisuuden varmistamisessa.

Kenen kanssa teet yhteistyötä? 

Teen jatkuvaa yhteistyötä koko SoteDigin henkilöstön kanssa. Roolissani autan varmistamaan, että kehittämämme palvelutuotteet ja toimintamme ovat vaatimustenmukaisia, ja toiminta henkilöstön ja asiakkaidemme kannalta mahdollisimman selkeää ja helppoa.

Osallistun myös lääkinnällisten laitteiden kehityksen osalta jonkin verran toimittajayhteistyöhön mm. kouluttamalla ja varmistamalla, että rajapintaprosessit toimivat ja ovat vaatimustenmukaisia.

Teen myös verkostoyhteistyötä samalla toimialalla ja samojen haasteiden parissa toimivien laatupäälliköiden kanssa.

Mikä on mielenkiintoisinta työssäsi? 

Pidän työstäni erityisesti siksi, että saan olla monipuolisesti mukana sekä yrityksen että palveluidemme kehityksessä. Teen päivittäin töitä eri alojen huippuosaajien kanssa ja opin heiltä koko ajan valtavasti uutta. Samalla näen lähietäisyydeltä, kuinka suuria vaikutuksia pienelläkin muutoksella voi olla toimintaan. On myös mielenkiintoista olla etulinjassa näkemässä, miten soten kansalliset digitaaliset palvelut kehittyvät, ja samalla myös päästä itse vaikuttamaan niihin.

Mikä on haastavinta työssäsi? 

Se mikä on parasta työssäni, on myös samalla haastavinta. Koska olen monessa mukana, on myös paljon laajoja kokonaisuuksia ja asioita, mitä pitää hallita ja oppia. Tämä tuo myös oman haasteensa ajankäyttöön ja asioiden priorisointiin. Minun on pitänyt oppia myös se, että kaikkeen emme voi itse omalla toiminnallamme suoraan vaikuttaa, vaan toimintaympäristö, jossa toimimme, tuo mukanaan omat haasteensa. Voimme vain yrittää rohkeasti parhaamme.

Mitä olet saavuttanut työssäsi viime aikoina? 

Suurin ja merkittävin yhteinen saavutuksemme on SoteDigille kesäkuussa myönnetyt ISO 9001- ja ISO 13485-sertifikaatit. Teimme puolessa vuodessa lähes mahdottomalta kuulostavasta tavoitteesta totta. Koko kevään suunnittelimme sekä dokumentoimme prosesseja ja ohjeita, ja otimme samalla uusia toimintamalleja käyttöön. Se vaati kaikilta valtavasti sitoutumista, yhteistyötä ja uuden oppimista, mutta jo nyt olemme huomanneet, kuinka hyödyllistä tuo tekemämme työ oli. Olen erittäin ylpeä meistä kaikista ja saavutuksestamme!

Miten haluaisit kehittää osaamistasi ja SoteDigiä? 

Haluisin erityisesti kehittää lääkinnällisten laitteiden kehitykseen, riskienhallintaan ja laadunhallintaan liittyvää osaamista ja myös oppia enemmän koko sote-toimialasta.

SoteDigin osalta toivon, että toimintamme kehittyy tulevaisuudessa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja pystymme ketterästi kehittämään turvallisia ja vaikuttavia palveluita.