05.06.2020

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma sote-maakuntien tukena

Sote-maakuntien tietojohtamisen Virta-hankkeessa on luotu tietojohtamisen kehittämissuunnitelma tukemaan sote-maakuntien tietojohtamisen kehittämistyötä. Virta-hanke toimii osana sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmaa (Sote tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano -ohjelma). Virta-hankkeessa keskiössä on tulevien sote-maakuntien tietojohtamisen hankkeiden koordinointi ja tukeminen siten, että alueiden johtaminen voisi perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon. Samalla edistämme myös maakuntien johtamisen ja kansallisen arvioinnin tietosisältöjen yhtenäisyyttä.

Kehittämissuunnitelmamalli on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona valmisteltu, alueille yhteinen, malli sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelmien tekemiseksi. Kehittämissuunnitelma ohjaa sote-maakunnan tietojohtamisen kehitystyöhön asetettujen tavoitteiden seurantaa ja arviointia ja varmistaa kansallisen tason yhteneväisyyttä. Kansalliseen kehittämiseen osallistumalla sote-maakunta varmistaa yhteistyön kautta saatavat hyödyt.

”Sote-maakunta kuvaa kehittämissuunnitelmaansa toimenpiteet keskeisten tietojohtamisen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että suunnitelma auttaa alueita luomaan kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mitä toimia tietojohtamisen kehittämiseksi tarvitsee tehdä niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä”, kertoo tietojohtamisen kehityspäällikkö Elina Välikangas.

Kehittämissuunnitelma pohjautuu tietojohtamisen kypsyystason arviointimalliin

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelmamallin sisältö noudattaa tietojohtamisen kypsyystason arviointimallin rakennetta ja sisältöä. Tietojohtamisen kypsyystason arviointimalli on alueilla toteutettava kysely, jossa tarkastellaan tietojohtamista kattavasti eri näkökulmista – yhteensä kymmenestä tietojohtamisen osa-alueesta käsin. Kysymyksillä kartoitetaan tietojohtamisen nykytilaa ja vastaajien tyytyväisyyttä siihen.

”Tietojohtamisen kypsyystason arviointikyselystä saadut tiedot ja huomiot ovat hyvä pohja tuleville sote-maakunnille kehittämissuunnitelman luomiselle”, pohtii Välikangas.

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelmamalli on valmiina käyttöön otettavaksi alueilla ja se jaetaan muodostumassa olevan tietojohtamisen yhteistyöverkoston kautta.

Tietojohtamisen verkosto tukee yhteistyötä

Parhaillaan muodostumassa on kansallinen sote-maakuntien tietojohtamisen yhteistyöverkosto, johon alueet ovat nimenneet edustajansa. Verkoston avulla koordinoidaan alueiden välistä yhteistyötä sekä tuetaan sitä, että asiantuntijat pääsevät tekemään konkreettista kansallista kehitystyötä. Lisäksi tavoitteena verkostolla on muun muassa lisätä tiedonjakoa ja vuoropuhelua niin alueiden kuin alueiden ja kansallisten toimijoiden välillä. Ensimmäisen kerran verkosto kokoontuu elokuussa 2020.