29.04.2019

SoteDigin uusi toimiohje on valmistunut

SoteDigi Oy:n yhtiökokouksen yhteydessä valtio-omistaja antoi yhtiölle toimiohjeen, joka antaa suuntaviivat yhtiölle, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa yhtiön tehtävästä ja tarpeesta. Yhtiö perustettiin osana sote-uudistusta kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiotarpeet ovat edelleen olemassa. Yhtiön vastuulla on kaksi kansallisesti merkittävää palvelua, jotka ovat käytössä ja joiden vaikutuspiirissä on miljoonia suomalaisia. Näiden palvelujen häiriötön jatkuvuus on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.

”SoteDigin tehtävänä on tukea Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiota, ja se tehtävä on riippumaton hallintorakenteista. Jatkamme työtämme toimiohjeen mukaisesti, kunnes tulevan hallitusohjelman perusteella voidaan tehdä uudet linjaukset”, toteaa SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja Harri Hyvönen.

1. Omaolo-palvelulla tuetaan asukkaan itse- ja omahoitoa ja se on jo nykytilanteessa 2,5 miljoonan asukkaan saatavilla. Esimerkiksi Helsingissä käyttöönotetun palvelun avulla asukas voi tehdä sähköisen oirearvion, saada itsehoito-ohjeet tai pyytää ammattilaisen palautteen antamiensa tietojen pohjalta.
2. 116 117 –päivystysapu –palvelu tarjoaa puhelinnumeron, johon asukkaat voivat soittaa päivystyksellisissä sosiaali- ja terveysongelmissa, joissa ei ole kyse hätätilanteesta. Palvelun tavoitteena on parantaa asukkaiden saamaa palvelua, vähentää päivystyskäyntejä sekä ensihoidon tehtävämääriä. Numeron vaikutuspiirissä on jo 50% suomalaisista ja sen käyttö on laajaa.

Jatkettavat hankkeet ja palvelut:
• Omaolo-palvelu
• 116 117–päivystysapu
• Rakenneriippumaton tietojohtamisen kehittäminen
• Vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistoinnin tuki

Keskeytettävät hankkeet ja palvelut:
• Osaamiskeskusten kehittämisprojekti
• Kansallisen asiakaspalautejärjestelmän määrittelyprojekti
• Kansallisten sote-tietovarantojen läpikäyminen
• Uusien integraatioiden tai palveluiden kehittäminen ja niitä tukeva arkkitehtuurityö
• Omaolo-mobiilipalvelu (ent. SoteJokaisenTaskuun)
• Elämänpolku-projekti

Henkilöstön osalta noudatetaan voimassa olevia sopimuksia. Uusia rekrytointeja ei toteuteta. Muuttuneessa tilanteessa yhtiö sopeuttaa toimintaansa ja kustannusrakennettaan keskeytettävien ja toistaiseksi jatkettavien hankkeiden ja palveluiden tarpeiden perusteella.

SoteDigi Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö vastaavat yhteistoiminnassa yhtiön strategisesta ohjauksesta. Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006) sekä valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettua lakia (1368/2007).

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Päivi Nerg, 0295 530149, osastopäällikkö Kirsi Varhila, 0295 163338, budjettineuvos Tomi Hytönen, 0295 530279, ja johtaja Minna Saario, 0295 163146